Zoeken
_1260846-3.jpg
VolkerWessels_Emissievrij_werkmaatschappijen

Emissiedoelstellingen werkmaatschappijen

Daarnaast heeft elke werkmaatschappij een aanvullend duurzaamheidsbeleid om te zorgen dat zij aan de emissiedoelstellingen voldoen. Hierin wordt toegelicht wat de ambitie is, wat (kwantitatief) de belangrijkste doelstellingen zijn en staat een onderbouwing in cijfers, maatregelen en verantwoordelijken van hoe die doelstellingen te behalen. Daarnaast bieden werkmaatschappijen inzicht in hoe investeringsbeslissingen bijdragen aan het al dan niet behalen van de emissiedoelstellingen.

Eigen verantwoordelijkheid VolkerWessels en rol werkmaatschappijen

We werken met een doelstelling van 70% CO₂-reductie in 2030 t.o.v. 2019. Hier laten we ons op afrekenen. Daarmee halen we onze 'fair share' op basis van de zogenaamde 'science-based targets'-methodiek. We nemen hiervoor maatregelen zoals het verduurzamen van ons wagenpark en onze kantoorlocaties, het investeren in emissie materieel en het gebruikmaken van bouwlogistieke bouwhubs.

Emissie materieel Bouwhub

Gedeelde verantwoordelijkheid

Om volledig emissievrij te kunnen werken zijn VolkerWessels en haar werkmaatschappijen ook deels afhankelijk van anderen. Voor deze ambitie plegen we dan ook een inspanningsverplichting. Dit doen we door intensief de samenwerking op te zoeken met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners. We laten actief zien hoe we samen nog verder kunnen verduurzamen en lobbyen om die oplossingen haalbaar te maken. Zo maken we bijvoorbeeld samen afspraken over duurzaam gebruik van materialen zoals beton, asfalt en hout. Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan investeren we samen in biodiversiteit en klimaatbestendigheid van bossen.

 

Meer dan emissies

Een emissievrij 2030 is de rode draad die door het duurzaamheidsbeleid van VolkerWessels loopt. Klimaatverandering en haar gevolgen is iets wat ons allemaal raakt, en waar we allemaal invloed op hebben. Dat betekent echter niet dat we ons beleid hiertoe beperken. Duurzaam ondernemerschap is de basis van elke gezonde onderneming.  Ook voor onze divisies en werkmaatschappijen geldt dat naast het doel emissievrij 2030 andere onderwerpen worden meegenomen die belangrijk zijn door en voor de business.

 

Emissievrij 2030 beeldmerk_RGB.jpg
Bekijk video

Onze bestuursvoorzitter Jan de Ruiter licht in onderstaande video toe wat we precies bedoelen met 'Emissievrij2030'.

Social return

Een voorbeeld van zo’n aanvullend onderwerp uit ons duurzaamheidsbeleid is social return. VolkerWessels helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan waardevol en passend werk. Hiermee voegen we waarde toe aan onze werken en aan onze samenleving. We streven naar een social return-score van 1,9% in 2025. Dat betekent dat we op elke 100 collega’s bijna 2 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. We realiseren dit o.a. via VolkerWessels Inclusief, het (interne) leer-werkbedrijf van VolkerWessels.

Gerelateerd nieuws