Zoeken

Duurzaam gebruik van materialen

De winning van grondstoffen en de productie van materialen heeft een grote impact op het milieu en specifiek de CO2-uitstoot. Het is daarom steeds belangrijker om duurzame materiaalkeuzes te maken en zoveel mogelijk te hergebruiken. Daarbij zijn we ook betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van duurzame alternatieven.

MDAM1.jpg
Beton_volkerwessels

Beton

We passen veel beton toe in onze gebouwconstructies en infrastructurele projecten. Beton, en dan met name het bestandsdeel cement, heeft nu nog vaak een lage circulariteitswaarde, omdat hoogwaardig hergebruik van beton nog niet goed mogelijk is.

Om duurzaam materiaalgebruik te stimuleren en de milieu-impact van beton te reduceren, onderzoeken wij samen met opdrachtgevers, regelgevers en de cementindustrie duurzame alternatieven voor traditionele betonmengsels. Dit doen we onder andere met het Betonakkoord. Ook hebben we een eigen werkgroep die onderzoek doet naar alternatieve middelen om minder of geen cement te gebruiken.

Een paar voorbeelden van projecten waarin we minder (primair) beton gebruikten, zijn de opstaplocatie Haarlemmermeer en de aansluiting N391. In beide projecten hebben we geo-polymeerbeton toegepast waardoor het gebruik van cement wordt voorkomen. In dit type beton wordt het cement vervangen door geopolymeer, een bindmiddel op basis van minerale reststoffen, alkaliën en een activator.

Asfalt

In 2020 is voor de komende vijf jaar een verduurzamingstrategie ontwikkeld, gericht op het verhogen van het aandeel van hergebruikte grondstoffen in asfaltmengsels. We blijven volop bezig met onderzoek naar mogelijkheden voor innovatieve- en duurzame asfaltmengsels, zowel in eigen laboratoria als bij onze eigen asfaltcentrales.

In 2021 hebben we verschillende duurzame asfaltmengsels voor het eerst toegepast, bijvoorbeeld KonwéCity Circulair. Door lokaal hergebruik is hiervoor 50% minder primaire grondstoffen nodig. Daarnaast zorgt de lagere rolweerstand van KonwéCity Circulair voor minder slijtage van de banden en een lager brandstofverbruik in de gebruiksfase. Dat vermindert de CO2-uitstoot van het verkeer op de weg. Een ander voorbeeld is de deklaag SMA circulair, waarin ook tot 50% gerecycled asfalt wordt toegepast.

We zijn steeds vaker in staat om hoogwaardige nieuwe asfaltmengsels teproduceren die voor een groot deel uit oud asfalt bestaan. De grootste klimaatwinst valt echter te halen met het vinden van een alternatief voor aardgas, de fossiele brandstof waar alle asfaltcentrales nu nog op worden gestookt. Voor de lange termijn ligt de grootste uitdaging dan ook bij het implementeren van een goed alternatief zoals groene waterstof of groene stroom.

0277 BMB - MDAM copyright studioPXL- 0026 LR.jpg

Hout

Voor hout zien wij een grote rol weggelegd in de gebouwde omgeving. Hout is een grondstof die breed ingezet kan worden in zowel onze infra als bouw en vastgoedprojecten. Daarbij biedt het een oplossing voor CO2-reductie waardoor het vaak duurzamer en milieuvriendelijker is dan traditioneel bouwen.

In 2021 bouwden we in Monnickendam een appartementencomplex met 62 woningen, bijna volledig van hout. Zelfs de constructie is bij dit project van hout: de wanden, de vloeren en de plafonds. De bouwelementen worden prefab geproduceerd, waardoor ze op locatie direct in elkaar gezet kunnen worden. Door gebruik te maken van hout uit duurzaam beheerde productiebossen, planten de bouwpartners bovendien meer bomen terug dan er worden gebruikt.

Als VolkerWessels willen wij zoveel mogelijk bijdragen aan het toepassen van duurzaam geproduceerd hout, afkomstig van duurzaam beheerde bossen. Zo zijn wij partner van FSC Nederland en bouwen wij uitsluitend met hout dat FSC of PEFC-gecertificeerd is. Hiermee dragen we, naast de opslag van CO2, bij aan het beschermen van de biodiversiteit, de bodem en waterwegen van bossen.

De Forest50 is een ranglijst van de 50 grootste bouwbedrijven in Nederland die op basis van hun duurzaam houtgebruik en communicatie over verantwoord bosbeheer gerangschikt worden. Met trots kunnen wij zeggen dat wij in 2021 de koploper waren van de Forest50.