Zoeken
Kernwaarden_toekomstmakers

Onze kernwaarden

Aan alles wat we bij VolkerWessels doen, liggen drie kernwaarden ten grondslag: veiligheid, duurzaamheid en integriteit. Deze waarden zijn altijd en overal van toepassing, van boardroom tot de betonmolen. Ze vormen onze 'licence to operate'.

_1260846-3.jpg

Duurzaamheid

Het is onze ambitie om samen met onze opdrachtgevers en partners te bouwen aan een gezonde leefomgeving. Daarom hebben we doelen en maatregelen om in 2030 emissievrij te kunnen werken en focussen we komend jaar op het stellen van doelen om de uitstoot in de keten te verlagen. Dit vraagt om een duurzame manier van denken van onze medewerkers en onze partners, met oog voor de toekomstige generaties.
-® Marina Kemp - VisserSmit Hanab - Geleen 012.jpg

Veiligheid

Onze veiligheidscultuur richt zich op het creëren van een vanzelfsprekend verantwoordelijkheidsgevoel voor iedereen die bij onze werkzaamheden is betrokken. Samen zorgen we ervoor dat onze eigen en ingeleende werknemers én die van onze onderaannemers weer veilig thuiskomen. Aan veilig werken doen we geen concessies. Wees Alert, Veiligheid Eerst!
Integriteit_toekomstmakers

Integriteit

Integriteit is bij VolkerWessels niet onderhandelbaar. Integer handelen is fundamenteel voor alles wat we doen en vereist onze constante aandacht. Onze integriteitsaanpak is, in aanvulling op onze bewustwordingscampagnes, gebaseerd op drie pijlers; de Gedragscode van VolkerWessels, de Leidende Principes voor het Opdrachtgevend Bouwbedrijf en de Regeling meldprocedure inzake het omgaan met een Vermoeden van een Misstand (Vertrouwenslijn).