Zoeken
Duurzaam materieel VolkerWessels

Duurzame materieeldiensten

Om onze ambitie om een volledig CO₂-neutraal materieelpark te realiseren, investeren wij in de elektrificatie van ons materieel. Het materieelpakket van VolkerWessels Materieel & Logistiek wordt in een continue cyclus vervangen en uitgebreid. In de selectieprocedure van materieelstukken is een lagere bijdrage in de CO₂-Footprint een zeer belangrijk onderdeel.

E-materieel VolkerWessels

Onze aanpak

Hoe pakken we dit aan

We bewandelen de weg naar emissievrij materieel via twee routes:

  • CO2 reductie
  • Elektrificatie

CO2 reductie

De korte klap zit in het reduceren van de hoeveelheid CO2 uitstoot van ons huidige materieelpakket. Door een duurzaamheidsbeleid te voeren waarin we bestaand materieel met een verbrandingsmotor ombouwen naar Stage V principes, het gebruik van HVO brandstof stimuleren en het gebruik van hybride machines promoten, komen we dichter bij het behalen van de ambities. Deze omzetting in gedachtegoed is de eerste en bovenal snelste manier van verduurzamen. Uiteindelijk zorgt de aanpassing in het materieelpakket met brandstofmotor niet voor een emissievrij resultaat. Om die doelstelling te halen zetten we in op het elektrificeren van het materieelpakket.

Elektrificatie

Waar de CO2 uitstoot zich in een dalende lijn laat uitdrukken laat de elektrificatie lijn juist een tegenovergesteld beeld zien. VolkerWessels zet in op het elektrificeren van het materieelpakket richting 2030. Door een volledig elektrisch materieelpakket te realiseren, kan VolkerWessels Materieel & Logistiek in de toekomst blijven voldoen aan de verwachtte duurzaamheidsuitdagingen in de bouw- en infrastructuur.

E-materieel kraan VolkerWessels

Uitbreiding elektrische materieel

We kochten in 2021 onze tweede elektrische vrachtwagen aan en investeerden we in verschillende grote elektrische materieelstukken. Bijvoorbeeld de eerste elektrische, volledig op accu’s aangedreven en emissieloze rupshijskraan en verschillende wegenbouwmachines zoals een elektrische walsmachine en asfaltspreidmachine. Vanwege de elektrificatie stoten deze machines lokaal geen CO₂ en fijnstof uit, wat direct bijdraagt aan de verbetering van het leefklimaat.

NoNoxfilter

NoNOx

Om te kunnen bouwen tijdens de huidige stikstofregelgeving ontwikkelden we in 2020 de NoNOX-filters. De NoNOX-filters kunnen de stikstofuitstoot met 99% verminderen bij mobiel en stilstaand materieel. Hiermee zetten we een belangrijke stap in het terugdringen van stikstofuitstoot tijdens de uitvoeringsfase. Deze filters worden inmiddels veelvuldig bij projecten ingezet.