Zoeken
valley

Corporate governance

valley amsterdam

VolkerWessels heeft een tweelaags bestuursmodel bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen.

De Raad van Bestuur is belast met het bestuur, de strategie en de bedrijfsactiviteiten van VolkerWessels evenals kwesties op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur moet tevens verantwoording afleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. VolkerWessels is een besloten vennootschap en past het structuurregime toe. 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden beide gereguleerd door de (Nederlandse) wet, de Nederlandse Corporate Governance Code en de statuten en overige regels en voorschriften van VolkerWessels. 

Leden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen