Als concern geloven we in een leefomgeving waarin duurzaamheid centraal staat. Het gaat hierbij zowel over de projecten als de mens en omgeving die daarbij betrokken zijn. Onze ambitie is om de samenleving duurzamer te maken en zodanig te bouwen, dat mensen er gezond en gelukkig kunnen wonen, werken en leven.

Strategie

De krappe woningmarkt en continu groeiende vraag naar infrastructuur zorgt voor druk op de bouwsector. De bouwproductie moet omhoog en tegelijkertijd moet de bestaande vastgoedvoorraad worden verduurzaamd. Klimaatverandering, schaarste van arbeidskrachten en het groeiende belang van welzijn en gezondheid zijn ontwikkelingen die een beroep doen op ons aanpassingsvermogen. We staan voor de uitdaging om de stijgende bouwbehoefte, midden in een energietransitie, in goede banen te leiden. 

Als bouwconcern kunnen we een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving door oplossingen voor deze uitdagingen te ontwikkelen, zoals circulaire woonconcepten, energieneutrale infrastructuur of het verbeteren van luchtkwaliteit in gebouwen met behulp van sensoring. VolkerWessels is ervan overtuigd dat een afwisselende portefeuille van projecten, een evenwichtige mix van activiteiten in de vier thuismarkten en een relatief grote basis van kleine projecten de beste manier is om een optimale bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

 

Om optimaal te blijven presteren en kansen te benutten richt VolkerWessels zich op verduurzaming, industrialisatie, digitalisatie en innovatie en indien opportuun op strategische overnames.

Bij alles wat we doen houden we onze kernwaarden scherp in het vizier: veiligheid, duurzaamheid en integriteit.

1. Klantgericht bedrijfsmodel

• Onze veelal lokale bedrijven staan dicht bij de klanten en we stemmen ons aanbod af op de behoeften en maatschappelijke opgaven van onze klanten
• Succesvol opleveren van (lokale) projecten door onze ondernemingen
• Aangevuld met grote multidisciplinaire projecten

2. Voorkeurswerkgever

• Onze medewerkers vormen de basis van onze organisatie
• Voorkeurswerkgever zijn en blijven en nieuw talent vinden en behouden
• Focus op leiderschap, continue ontwikkeling van medewerkers en transparante samenwerking

3. Operational excellence

• Beste bouwconcern op het gebied van ontwerp, voorbereiding, uitvoering en service & onderhoud
• Dit bereiken we door:
   - Continue ontwikkeling van onze organisatie
   - Voortdurende verbetering van systemen en processen
   - Benutten van schaalvoordelen en kennis van de gehele groep
• Flexibele, lerende organisatie die zich telkens weer aanpast aan de constant veranderende omgeving

4. Digitalisering en innovatie

• Voorloper op het gebied van digitalisering door de ontwikkeling van apps, efficiënte ondersteuning voor dataopslag in de cloud, een snel netwerk, directe toegang tot de relevante applicaties en de juiste beveiliging
• Permanente doorontwikkeling van industrialisatie zoals bijvoorbeeld MorgenWonen
• Openstaan voor en ruimte geven aan innovaties

Risicobeheersing & Bestuur

De risicomanagement- en governanceprocessen van VolkerWessels zorgen ervoor dat de ondernemingen bij het uitvoeren van projecten een gedisciplineerde aanpak hanteren die gebaseerd is op een zorgvuldige budgettering en projectselectie. Onze governance is gericht op het waarborgen van de naleving van interne procedures, wet- en regelgeving en de bescherming van activa en informatie. Contractmanagement is hierbij een steeds belangrijker onderdeel van ons succes.