Als concern geloven we in een leefomgeving waarin duurzaamheid centraal staat. Het gaat hierbij zowel over de projecten als de mens en omgeving die daarbij betrokken zijn. Onze ambitie is om de samenleving duurzamer te maken en zodanig te bouwen, dat mensen er gezond en gelukkig kunnen wonen, werken en leven.

Strategie

De krappe woningmarkt en continu groeiende vraag naar infrastructuur zorgt voor druk op de bouwsector. De bouwproductie moet omhoog en tegelijkertijd moet de bestaande vastgoedvoorraad worden verduurzaamd. Klimaatverandering, schaarste van arbeidskrachten en het groeiende belang van welzijn en gezondheid zijn ontwikkelingen die een beroep doen op ons aanpassingsvermogen. We staan voor de uitdaging om de stijgende bouwbehoefte, midden in een energietransitie, in goede banen te leiden. 

Als bouwconcern kunnen we een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving door oplossingen voor deze uitdagingen te ontwikkelen, zoals circulaire woonconcepten, energieneutrale infrastructuur of het verbeteren van luchtkwaliteit in gebouwen met behulp van sensoring. VolkerWessels is ervan overtuigd dat een afwisselende portefeuille van projecten, een evenwichtige mix van activiteiten in de vier thuismarkten en een relatief grote basis van kleine projecten de beste manier is om een optimale bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

 

Om optimaal te blijven presteren en kansen te benutten richt VolkerWessels zich op verduurzaming, industrialisatie, digitalisatie en innovatie en indien opportuun op strategische overnames.

Bij alles wat we doen houden we onze kernwaarden scherp in het vizier: veiligheid, duurzaamheid en integriteit.