Als concern geloven we in een leefomgeving waarin levenskwaliteit centraal staat. Levenskwaliteit gaat over de mens achter onze projecten. Onze ambitie is om bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van gebruikers en bewoners.

Circulaire woonconcepten en energieneutrale infrastructuur

De leefomgeving van de toekomst is een slimme leefomgeving met sociaal en technologisch hoogstaande wijken, die meer verbinding tussen mensen mogelijk maakt. Een omgeving waarin het draait om comfort, gezondheid en biodiversiteit. Kortom, een fijne plek om te verblijven.

Het bewust bouwen aan onze leefomgeving is noodzakelijk. Onze sector staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie. Het steeds schaarser worden van grondstoffen, klimaatverandering maar ook groeiende zorgen over gezonder ouder worden zijn voorbeelden van uitdagingen waar onze maatschappij mee te maken heeft.

Als bouwconcern kunnen we een positieve bijdrage leveren door oplossingen voor deze uitdagingen te ontwikkelen, zoals circulaire woonconcepten, energieneutrale infrastructuur of het met sensoring verbeteren van luchtkwaliteit in gebouwen. Deze uitdagingen moeten we samen aangaan door vanuit dit gemeenschappelijk belang, het waarborgen van de huidige en toekomstige levenskwaliteit, te redeneren.

We begrijpen steeds beter wat er nodig is om een leefomgeving met hoge levenskwaliteit te realiseren en welk aandeel we hierin kunnen leveren. Voor ons betekent het onder andere dat we op een andere manier moeten ontwerpen, bouwen en beheren, waarin levenskwaliteit de basis vormt voor alles wat we doen. Op basis van overleg vooraf met betrokken partijen en dan vooral de eindgebruiker. En door slim en zuinig te bouwen. Slim in logistiek en in gebruik van materialen.

Strategie

Onze strategie focust zich op vier pijlers:

  1. Klantgericht bedrijfsmodel
  2. Voorkeurswerkgever
  3. Operational excellence
  4. Digitalisering en innovatie

1. Klantgericht bedrijfsmodel

Ons businessmodel is afgestemd op de behoeften van onze klanten. We blijven ons richten op onze kerncompetenties: het succesvol opleveren door onze ondernemingen van een grote pijplijn van lokale projecten in hun lokale markten. Deze werkzaamheden worden aangevuld met grote en kleine multidisciplinaire projecten waarbij wij kunnen uitblinken door onze kennis en expertise te delen om samen te werken binnen de groep. Wij zijn van mening dat dit een sleutelrol speelt bij het behalen van de beste resultaten.

2. Voorkeurswerkgever

Onze medewerkers vormen de basis van onze organisatie. We willen voor onze mensen de voorkeurswerkgever zijn en blijven. In een concurrerende arbeidsmarkt is het belangrijk dat onze mensen zich gehoord en gezien voelen, en dat we in staat zijn om nieuw talent te vinden en te behouden. We doen dit door ons te richten op leiderschap, door continue ontwikkeling van onze medewerkers en door transparante samenwerking. Voor alle disciplines worden ontwikkeltrajecten aangeboden. Zo willen we ervoor zorgen dat we de voorkeurswerkgever zijn - en blijven.

3. Operational excellence

Wij willen de beste bouwonderneming zijn op het gebied van ontwerp, voorbereiding, uitvoering en service & onderhoud. Dit bereiken we door middel van de continue ontwikkeling van onze organisatie, door de voortdurende verbetering van systemen en processen en door het benutten van de schaalvoordelen en kennis van de gehele groep. Hierdoor ontstaat een flexibele, lerende organisatie die zich telkens weer aanpast aan de constant veranderende omgeving zodat wij een sterkere en duurzamere onderneming kunnen overdragen aan de volgende generatie.

4. Digitalisering en innovatie

Wij willen een voorloper zijn op het gebied van digitalisering, industrialisering en innovatie en stellen deze ontwikkelingen dan ook centraal in onze bedrijfsvoering om ervoor te zorgen dat wij onze leidende positie behouden. Onze verwachting is dat onze sector de komende paar jaar meer zal veranderen dan in de dertig jaar ervoor. Dit vergt een nieuwe manier van denken en handelen van ons allemaal. Het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatie wordt dan ook actief door ons gestimuleerd.