Zoeken
-® Marina Kemp - VisserSmit Hanab - Geleen 012.jpg

Onze veiligheidsagenda

Bij VolkerWessels werken we veilig of we werken niet! Samen met de ondernemingen is voor 2021-2024 de veiligheidagenda vastgesteld. Tijdens deze periode werken samen aan de verbetering van de volgende uitgangspunten:

  • Bij VolkerWessels beleven we veiligheid intrinsiek door inzet van het WAVE-programma en hanteren we het WAVE-programma ter verandering van ons (veiligheids)gedrag.
  • We werken aan een stevige (proactieve) veiligheidscultuur in onze ondernemingen, projecten én onze supply chain.
  • We verbeteren onze veiligheidsprestaties op basis van analyses.
  • We ontwikkelen een WAVE-platform met digitale toepassingen die de efficiency vergroot en administratieve handelingen beperkt.
  • We creëren op kennisgebied een level playing field door het inzetten van reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen veiligheidsopleidingen. 
  • We leren continu van (bijna)ongevallen en best-practises.

De training Brain Based Safety (BBS) is één van de initatieven van onze veiligheidsagenda. 

 

wave 3.jpg Bekijk video

WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Het WAVE-programma

Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. Dat willen we toch allemaal? Daarom hanteren we bij VolkerWessels het Veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst! Een pakket veiligheidsregels en -waarden die we met elkaar hanteren en naleven. Want hoewel veiligheid in ons DNA zit en we ons vaak wel bewust zijn van de gevaren in ons werk, houden deze regels en waarden ons alert. Bij VolkerWessels nemen we namelijk geen onaanvaardbare risico's. We werken veilig of we werken niet! Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. 

Om ons WAVE-programma meer kracht bij te zetten, hebben we een video-animatie gemaakt die kort en krachtig laat zien waar het WAVE-programma van VolkerWessels voor staat.

Voor wie is het?

WAVE is voor iedereen… We zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van directe collega's en onderaannemers of leveranciers waar we mee samenwerken. We letten op elkaar en durven elkaar aan te spreken als we niet veilig genoeg werken. Veilig werken doen we samen!

VolkerWessels gaat ervan uit dat iedereen die voor ons werkt zich houdt aan de veiligheidsregels en daarmee gevaarlijke situaties of zelfs ongevallen voorkomt. Om te waarborgen dat de veiligheidsregels correct worden nageleefd is er een handhavingsbeleid opgesteld voor eigen medewerkers en voor onderaannemers en inleners.

WAVE Veiligheid VolkerWessels Bekijk video

Veiligheidsdag

Sinds 2017 heeft VolkerWessels zich aangesloten bij de Nationale Veiligheidsdag van de bouwbranche ‘Bewust Veilig’. Een dag met een wisselend thema op initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie, waarbij we we samen met de branche en onze ondernemingen aandacht hebben voor veiligheid.

De Governance code veiligheid in de bouw

Sinds 2014 is VolkerWessels één van de initiatiefnemers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. De initiatiefnemers van deze code hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, thema's benoemd, afspraken gemaakt en acties geïnitieerd. Bij de uitwerking wordt de hele bouwketen betrokken. Met concrete afspraken en acties zijn sinds de oprichting quick wins behaald en structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen geïnitieerd.