Zoeken

BouwHubs voor slimme bouwlogistiek

Minder ritten naar de bouwplaats, minder transportkosten, minder uitstoot van C02 en stikstof én een snellere bouwtijd. Dat zijn de bewezen voordelen van de BouwHub, de nieuwe bouwlogistieke standaard van VolkerWessels.

Bouwhub methode

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar alle benodigde bouwmaterialen naar toe worden gebracht. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen (van leverancier tot bouwplaats) gemonitord en gecoördineerd. De leveranciers worden zonder wachttijden gelost, de leveringen worden geconsolideerd tot dagpakketten en worden op de meest slimme manier naar de bouwprojecten in de binnensteden vervoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van open data. Op de BouwHub worden ook producten geprefabriceerd. Tevens dient de BouwHub als parkeerplaats van waaruit de bouwplaatsmedewerkers naar de bouwplaats worden gebracht. Werknemers kunnen direct aan de slag aangezien alles bij hun werkplek al klaar staat. De busjes nemen op de terugweg naar de BouwHub afval van de bouwplaats mee.

In Utrecht werken diverse VolkerWessels ondernemingen, collega aannemers en onderaannemers al jaren succesvol met de BouwHub.

bouwhub_Eindhoven_Dag2 - frame at 0m56s.jpg
Bekijk video
Stills_Bouwhub10.jpg

Onderzoek TNO toont effectiviteit BouwHub aan

Samen met TNO is veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van de BouwHub. Door te werken met de BouwHub zijn significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden gerealiseerd.

Maar het succes van de BouwHub zit niet alleen in de cijfers. Bouwlogistiek gaat ook over ketensamenwerking. Hoe beter we in de keten met elkaar samenwerken, hoe minder overlast we de binnenstad bezorgen en hoe schoner en slimmer we kunnen bouwen. Wij voorzien dan ook dat, in navolging van Utrecht, de behoefte aan bouwlogistieke hubs aan de rand van grote steden alleen maar zal gaan toenemen. 

Bekijk video

Circulaire BouwHub Amsterdam

Het succes van de VolkerWessels BouwHub in Utrecht smaakt naar meer. Volgend hierop is in het Westelijk Havengebied van Amsterdam door VolkerWessels en Beelen de eerste circulaire BouwHub opgezet. Het is inmiddels een whitelabel concept wat inhoudt dat alle partijen, bouwers en toeleveranciers, gebruik gaan maken van de faciliteiten. De locatie is watergebonden waardoor transport van materiaal, materieel en mensen over water ook nog eens mogelijk is. Dit biedt kansen voor de Metropoolregio van Amsterdam om haar binnenstedelijke logistiek duurzaam te optimaliseren en haar CO₂ footprint te verlagen. Dankzij de circulaire BouwHub en het ter plekke verwerken van vrijgekomen reststromen tot nieuw bouwmateriaal, wordt de afstand die materiaal aflegt tot een minimum beperkt.

Op de BouwHub in Amsterdam is tevens een werkplaats ingericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren in het arbeidsproces. We hopen in de toekomst meer BouwHubs te verrijken met zo’n ‘TalentHub’.

In de komende jaren gaat VolkerWessels investeren in de ontwikkeling en realisatie van meer BouwHubs in Nederland. Het is onze ambitie om de BouwHubs uit te rollen in alle stedelijke gebieden waar een positieve business case bestaat.