Zoeken

AVA / BAVA

VolkerWessels huis 1.JPG

AVA / BAVA

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zal eenmaal per jaar gehouden worden. Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (BAVA) worden zo vaak als nodig gehouden. De documentatie zal niet later dan 42 dagen voor de vergadering beschikbaar worden gesteld door publicatie op de website van de oproep, de agenda en de toelichting en overige documenten.

Documentatie AVA dd 16 april 2020

Oproep, agenda en toelichting

Volmacht

Jaarverslag 2019 (Engels)

Remuneratie verslag 2019 (Engels)

 

 

 

Documentatie BAVA dd 17 februari 2020

Oproep, agenda en toelichting

Volmacht

Brief van de OR

Statuten

Besluitenlijst 

Concept notulen BAVA