Zoeken
Westergouwe

Nieuwe woonwijk Westergouwe

Het begint in ... Westergouwe

Aan de westkant van Gouda wordt de nieuwe woonwijk Westergouwe gerealiseerd. Een gebiedsontwikkeling van circa 200 hectare. Na de succesvolle verkoop van de eerste woningen en appartementen is de bouw in 2015 gestart en is de wijk sinds 2016 bewoond. Er zijn diverse centrale voorzieningen gerealiseerd en het natuurgebied ‘de Groen-Blauwe zone’ is geopend.

Westergouwe4.png

Omgeving

De wijk is landelijk gelegen met veel water en groen. Ook is Westergouwe vanaf de snelwegen eenvoudig te bereiken. De historische binnenstad van Gouda, met voorzieningen als middelbare scholen, een bioscoop en het treinstation, zijn gemakkelijk aan te fietsen.

Westergouwe kenmerkt zich door de rijke aanwezigheid van water en groen. Er is een grote waterplas en een centrale groenzone dwars door de wijk. Ruimtelijk gezien is de wijk onderdeel van grotere ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. In de toekomst zal de omgeving sterk veranderen. Ten noordoosten van de provinciale weg N207 wordt het stedelijke groengebied 't Weegje verder naar het oosten uitgebreid. Aan de zuidoostzijde bevindt zich het bestaande recreatiegebied IJsselweide. Direct ten zuidwesten van Westergouwe is ‘de Groen-Blauwe zone’ gerealiseerd. Een waterrijk recreatiegebied van circa 45 hectare, met langs de zuidzijde een ecologische verbindingszone tussen twee grotere natuurgebieden Bentwoud en Krimpenerwaard. Ten noordwesten van de nieuwe wijk ligt het gebied Gouweknoop en iets verderop het nieuwe bedrijventerrein Gouwepark.

2017,3 Masc company - Westergouwe fase 2 - Vogelvlucht_300dpi.jpg

Plan

In totaal worden er gefaseerd zo'n 4.500 woningen gebouwd. Er zijn inmiddels diverse centrale voorzieningen gerealiseerd, waaronder een supermarkt, een kindcentrum, een dierenkliniek en een gezondheidscentrum. Het plan voor Westergouwe onderscheidt verschillende woongebieden. Ieder deelgebied krijgt een eigen identiteit, van stedelijk milieu tot een gebied met een dorps of landelijk karakter.

Woongebied I is gerealiseerd, woongebied II is in aanbouw en woongebied III is in verkoop. Voor het resterende deel van Westergouwe is Masterplan 2.0 gemaakt, met als thema “toekomstbestendig en veerkrachtig”. Hierin is opgenomen welke maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn voor de toekomst van Westergouwe en welke keuze worden gemaakt. De komende jaren zal in de ontwikkeling van de plannen uitvoering worden gegeven aan dit Masterplan.  

Natuurgebied Westergouwe

Duurzaamheid

Westergouwe is een duurzame wijk. Dit komt niet alleen terug in de huizen die worden gebouwd, maar ook in de openbare ruimte; de verzameling van wegen, groenvoorzieningen en water in de wijk. Er wordt veel geïnvesteerd in een robuust en duurzaam watersysteem en in het zorgen voor een stabiele ondergrond. Het streven is daarnaast om woningen energiezuiniger te maken en minimaal 10% duurzame energie op te laten wekken. Bijvoorbeeld door de inzet van zonneboilers en eventueel zonnepanelen of kleine WKO-systemen (Warmte-Koude Opslag). Per nieuwe ontwikkelingsfase wordt rekening gehouden met de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. Er wordt aangesloten bij de actuele vraag uit de markt en bij nieuwe technologische ontwikkelingen.

Westergouwe.jpg

Projectorganisatie

Westergouwe wordt gerealiseerd vanuit een samenwerking tussen de gemeente Gouda en een combinatie van VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Voor de gezamenlijke activiteiten hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht.