Zoeken

Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid

Jeroen Sluik veiligheidskundige van BVGO, over het belang van veiligheid

‘We werken veilig of we werken niet.’ Dat is de belofte die we in elke fase van onze werkzaamheden, op al onze werkplekken en iedere dag opnieuw willen waarmaken. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen, of je nu in de bouwkeet zit of aan de directietafel. En of je nu bij VolkerWessels werkt, bij een onderaannemer of een andere rol hebt in één van onze projecten. Het doel is duidelijk: iedereen elke dag weer veilig thuis! Jeroen Sluik, veiligheidsmanager bij VolkerWessels, vertelt over zijn persoonlijke ervaring met veiligheid en het belang daarvan.

Jeroen_Sluik_veiligheid
Sluik VolkerWessels Veiligheid

Even voorstellen 

Met 24 jaar ervaring als veiligheidskundige geeft Jeroen naast zijn werkzaamheden als veiligheidsmanager bij de divisie Bouw Vastgoedontwikkeling (BVGO) ook workshops aan de VolkerWessels Academy. "Het delen van mijn kennis met de jongere generatie vind ik waardevol. Ik ben initiatiefnemer en medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleiding 'Bewust Veilig Leidinggeven' (BVL) bij BVGO. We hebben deze opleiding geïntroduceerd en uitgerold binnen al onze werkmaatschappijen. Veiligheid is mijn passie, mijn hobby zelfs. Ik geniet er enorm van om mijn vak uit te voeren en die blijdschap straal ik ook thuis uit.” 

Veiligheid als kernwaarde

"Veiligheid is een van de drie kernwaarden van VolkerWessels. Jeroen weet waarom. “Veiligheid is cruciaal omdat het direct met mensen te maken heeft. We willen dat iedereen op onze projectlocaties veilig werkt om ongevallen te voorkomen. Dit is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van onze medewerkers, maar ook voor de continuïteit en kwaliteit van ons werk. Een veilige bouwplaats zorgt voor een comfortabele werkomgeving en daardoor hogere kwaliteit van werk. Ik heb genoeg voorbeelden gezien waar veiligheid niet serieus werd genomen; dit leidde altijd tot chaos en slechte werkomstandigheden.” 

Veiligheidsdeskundige in de praktijk 

"Elkaar coachen is essentieel voor het vergroten van veiligheidsbewustzijn en het realiseren van echte verandering," constateert Jeroen. “Het verschil maken we samen, als team. We moeten elkaar coachen en ondersteunen. Ik besteed op de projectlocaties veel tijd aan management by walking around: open gesprekken met medewerkers en onderaannemers. Ik vertrek pas als ik het gevoel heb dat ik iets heb kunnen bijdragen aan hun bewustzijn van veiligheid.” 

"Soms gaat het mis," weet ook Jeroen. "Ongevallen, vooral ernstige, hebben enorme impact. Niet alleen op het slachtoffer, maar ook op hun omgeving en collega's. Ik heb meerdere fatale ongevallen met (blijvend)letsel meegemaakt en dat had een diepe impact op mij. Het emotionele effect wordt vaak onderschat, maar het is juist belangrijk om hier aandacht aan te besteden. We hebben enorme stappen gemaakt in de afgelopen jaren. Waar eerst onze focus lag op harde veiligheid, richten we ons nu meer op houding en gedrag. Dit heeft geleid tot een verbetering in veiligheid en samenwerking op de projectlocaties." 

Iedereen is een veiligheidsleider 

Alle collega's van VolkerWessels zijn veiligheidsleiders. Jeroen vertelt wat die rol precies inhoudt: “De rol van veiligheidsleider draait om de verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan veiligheid. Dit begint bij de directie, die het goede voorbeeld geeft. Als de directie laat zien dat veiligheid een prioriteit is, sijpelt dit door naar beneden, van projectleiders naar uitvoerders en uiteindelijk naar iedereen op de projectlocatie. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Niet slechts van één persoon. In je eentje kun je een organisatie niet veranderen.” 

Uiteindelijk doe je het voor je gezin thuis, dat is mijn insteek.

Gesprekken aan gaan 

Vanuit zijn expertise als docent aan de VolkerWessels Academy vertelt Jeroen hoe je het gesprek aangaat over veiligheid. "We trainen onze collega's op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de VolkerWessels Academy en door het inzetten van acteurs tijdens rollenspellen. We bieden tips en tools aan om hun aanspreektechnieken te verbeteren. Goede communicatie is de basis voor veilig werken. Het creëert bewustzijn en draagvlak, dat leidt tot betere naleving van veiligheidsmaatregelen. Ik moedig mensen aan om onveilige situaties te melden zodat we ervan kunnen leren en verbeteren. Wanneer je de boodschap persoonlijk maakt, raakt het mensen vaak diep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag hoe ze zich voelen als hun familie gebeld wordt vanwege een ongeval. Uiteindelijk doe je het voor je gezin thuis. Dat is mijn insteek en maakt veiligheid tastbaar en urgent." 

Onderaannemers 

“Er is veel geïnvesteerd in de samenwerking met onderaannemers om meer betrokkenheid te creëren, onder andere door veiligheidsdagen en certificeringen. Samenwerking met onderaannemers is cruciaal voor een veilige werkomgeving.” 

Samenwerken 

De sleutel tot succes ligt volgens Jeroen bij samenwerking. "Veiligheid blijft een gezamenlijke inspanning. Ik ben ervan overtuigd dat we samen een veilige en kwalitatief hoogwaardige werkomgeving kunnen creëren. We moeten elkaar aanspreken, respectvol en positief. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor veiligheid, want uiteindelijk is iedereen veiligheidsleider."