icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
De weg naar Veiligheid
alt
De weg naar Veiligheid
20 maart 2019

Veiligheid is één van de kernwaarden van VolkerWessels. We willen dat al onze medewerkers en ketenpartners aan het einde van de dag veilig thuis komen. Om dit te bereiken is veilig werken van groot belang. In 2019 heeft VolkerWessels wederom als invulling voor de nationale Veiligheidsdag gekozen voor een spel; De Weg naar Veiligheid©. Het is een spel waarin je als groep met elkaar in gesprek gaat over veiligheid. Over regels, dilemma’s en over gedrag. Vaak zit er een groot verschil tussen wat geschreven is, over wat hoort en moet en de dagelijkse praktijk. We willen graag dat mensen eerlijk zijn tegen elkaar, praten over de risico’s die ze nemen en lopen, elkaar aanspreken en elkaar helpen.

Het spel wordt ingeleid door een film waarin een aantal belangrijke elementen naar voren komt die ook terugkomen in het spel.

  1. We mogen/moeten elkaar aanspreken op onveilig gedrag, ongeacht rang of stand.
  2. Het doen van een melding van een onveilige handeling of situatie is altijd goed, wordt beloond.
  3. Fouten maken doet iedereen, maar bewust een onveilige situatie creëren past niet in het VolkerWessels beleid.
  4. Inleners en onderaannemers zijn net zo belangrijk als onze eigen medewerkers, die moeten we gelijk behandelen.
  5. Probeer ook kritisch naar opdrachtgevers te zijn; we moeten bijvoorbeeld onveilige situaties in de publieke ruimte niet altijd  accepteren en tijdsdruk van de opdrachtgever moeten we niet ten koste laten gaan van de veiligheid.

Van aanspreken naar afspreken

Het is de intentie van VolkerWessels om per 2020 alle ondernemingen tenminste op niveau 3 van de veiligheidsladder te certificeren. Houding en gedrag zijn hierbij bepalend; van onze eigen medewerkers maar ook van onze inleners en onderaannemers. Veilig en gezond werken is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal: van iedereen die werkt op een project of bouwplaats en van alle partijen in de keten. Werknemers moeten zich aan de voorschriften houden, werkgevers hebben de taak een open cultuur te creëren en opdrachtgevers moeten het mogelijk maken dat de aannemer die het werk uitvoert dat op een veilige en gezonde manier kan doen.

Bewust Veilig

Bewust Veilig is een initiatief van Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Aannemersfederatie. Jaarlijks willen zij een Veiligheidsdag organiseren waarbij met alle medewerkers en ketenpartners wordt stilgestaan bij de noodzaak van veiligheid in de bouwbranche. Op bouwplaatsen in heel Nederland wordt daarom op 20 maart extra stilgestaan bij de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaatsen bevindt.