Zoeken
insectenhotel

VolkerWessels zet zich in voor herstel van natuur

In samenwerking met Unie van Bosgroepen realiseren we herstel van natuur bij de Maatschappij van Weldadigheid

VolkerWessels is actief in bijna elke provincie, gemeente, stad en dorp in Nederland. Naast het realiseren van nieuwe woningen, kantoren en infrastructuur, hechten we veel waarde aan het verbeteren en verfraaien van de plekken waar we werken. Daarom hebben we samen met de Unie van Bosgroepen een geschikt natuurherstelproject geselecteerd bij de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, Drenthe.

Maatschappij van Weldadigheid

Verjonging en Versterking van de Bossen

De bossen van de Maatschappij van Weldadigheid hebben de afgelopen jaren zwaar te lijden gehad onder toenemende droogte. Dit heeft geleid tot verzwakking van bepaalde boomsoorten en een toename van ziekten en plagen. Daarnaast veroudert het bos, met weinig ruimte voor natuurlijke verjonging.

Om dit tegen te gaan, zijn de afgelopen jaren diverse kleinschalige kaalkappen uitgevoerd om het bos de benodigde ruimte voor verjonging te geven. Echter, het groeiende aantal reeën in het gebied veroorzaakt schade aan jonge aanplant, waardoor herstel wordt bemoeilijkt. Ook kampen sommige jonge bomen met de wisselende omstandigheden van droogte en wateroverlast.

Bossen VolkerWessels

Samenwerking

VolkerWessels heeft samen met Unie van Bosgroepen een belangrijke rol gespeeld in de verjonging en versterking van deze bossen. Dankzij deze betrokkenheid en ondersteuning zijn er bijna 20.000 bomen aangeplant op plekken waar aanplant beschadigd of afgestorven was. Door verschillende boomsoorten te kiezen die beter bestand zijn tegen het toekomstige klimaat, hebben we samen met de Maatschappij van Weldadigheid een gevarieerder en klimaatrobuuster bos gecreëerd. Dit heeft tevens geleid tot een versterkte biodiversiteit in het bos.

Onze inspanningen omvatten het beschermen van vraatgevoelige loofbomen en het stimuleren van natuurlijke verjonging. Door actief bij te dragen aan deze initiatieven, helpen we mee aan het creëren van een duurzame en gezonde toekomst voor de bossen.

 

Unesco werelderfgoed

In de afgelopen 10 jaar hebben diverse overheidsinstanties in Nederland en België hard gewerkt aan het verkrijgen van de UNESCO Werelderfgoedstatus voor de gezamenlijke Koloniën van Weldadigheid. In juli 2021 is deze status toegekend, wat heeft geleid tot aanzienlijke regionale, nationale en internationale publiciteit.

Maatschappij van Weldadigheid

Maatschappij van Weldadigheid

Opgericht in 1818 door generaal Johannes van den Bosch, bestreed de Maatschappij van Weldadigheid armoede in Nederland door landbouwkoloniën te stichten in Drenthe en Overijssel. Arme stedelingen kregen een huis, gereedschappen en land om te bewerken, evenals onderwijs en medische zorg, met schoolplicht acht jaar voordat dit landelijk verplicht werd. In vier jaar tijd werden 439 kleine boerderijen gebouwd. Uniek was de vroege invoering van schoolplicht en rustoorden voor ouderen, evenals een voorloper van het ziekenfonds. Tegenwoordig zijn sommige van deze koloniën erkend als UNESCO-werelderfgoed. De organisatie blijft actief in het behoud en restauratie van cultureel erfgoed en is een belangrijk symbool van sociale zorg en innovatie in Nederland. Hun kantoor is nog steeds gevestigd in de oorspronkelijke woning van Johannes van den Bosch.

Bekijk ook:

 • VolkerWessels legt Tiny Forests aan in Warffum en Borger

  Warffum 6.jpg
 • VolkerWessels legt Tiny Forest aan in Enschede

  _1260479.jpg
 • VolkerWessels legt Tiny Forest aan in Breda

  _1260772-10.jpg
 • VolkerWessels legt weer twee Tiny Forests aan in Schiedam en Heeze

  Tiny Forest Heeze - Foto VolkerWessels-12.jpg