Zoeken

Unieke stap richting digitalisatie van complete bouwproces

“Unieke stap richting digitalisatie van complete bouwproces” VolkerWessels ondernemingen bundelen krachten en bouwen samen een complete digitalisering- en ketenintegratie app. Deze app kan de materiaalstromen ‘tracken & tracen’ en zet een grote stap richting een compleet digitaal bouwproces. 

Schiphol 170331 - 2616.jpg

Building Object Track & Trace

De werktitel van het innovatieve project is BOT2. Dit staat voor Building Object Tracking & Tracing en zal op de bouw van de woontoren Sixty5 op Strijp-S in Eindhoven (Stam + De Koning) worden gebruikt voor de eerste pilot. De pilot richt zich op het testen van een Track en Trace systeem waarbij 348 betonnen prefab elementen vanuit het BIM model digitaal worden afgeroepen. Het volledige proces wat daarna volgt bestaat uit productie, transport, ontvangst, hijsen, monteren op de juiste positie en uiteindelijk goedkeuring. Dit zal allemaal digitaal binnen het systeem worden gecommuniceerd en worden geregistreerd. We zijn nu in staat om ieder afzonderlijk element te 'tracken en tracen' en dus statusinformatie te verkrijgen voor iedereen die daar baat bij heeft.

Uniek project

Dit project, waarin ketenintegratie van A tot Z een volledige digitaliseringsslag maakt, gaat voor VolkerWessels bijdragen aan een sneller, effectiever en gestroomlijnd bouwproces."De kracht van BOT2 is dat er een echte verbinding gemaakt wordt tussen het BIM model en de werkelijkheid. In het BIM model kan niet alleen digitaal worden afgeroepen maar ook de productiestatus van de elementen in de fabriek zijn zichtbaar alsmede de bouwvoortgang. Door gebruik te maken van de app worden inzicht, efficiëntie en bouwsnelheid verbeterd. We willen hiermee faalkosten reduceren door betere informatie en situaties voorkomen zoals zoeken naar materialen, wachten op bestellingen en verkeerde volgordes. Daarnaast wordt dit proces compleet gedigitaliseerd en wordt het gebruik van papier, mailtjes en telefoontjes geminimaliseerd", aldus Dick Timmermans, teamlid van de BOT2 Projectgroep.

Samenwerking

VolkerWessels heeft alle kracht in huis om te digitaliseren. Wanneer de juiste ondernemingen elkaar weten te vinden ontstaan de mooiste inzichten. In dit geval bestaat de samenwerking uit Stam + De Koning, VolkerWessels ICT Innovatie, DigiBase, Westo Prefab Betonsystemen, VolkerWessels Bouwmaterieel en Recognize. Het idee is ontstaan in een wisselwerking met de betrokken partijen. Bij Stam + De Koning leefde de vraag al een enige tijd in hoeverre Track & Trace technologie een bijdrage zou kunnen bieden aan het bouwproces. Vanaf dat punt is het een kwestie van gewoon doen! Enthousiaste mensen bij elkaar brengen en het vermogen opbrengen om samen te leren. De organisatie in een leermodus brengen is het geheim. ROL (Return on Learning) noemen we dat en is een noodzaak om te innoveren.

In dit project ligt de kracht van VolkerWessels in alle aanwezige disciplines en is een prachtig voorbeeld van het benutten van de verschillende expertises en mogelijkheden op het gebied van digitalisatie.