Zoeken

Sponsor- en donatiebeleid

Bouwen aan een betere levenskwaliteit betekent soms ook bijdragen aan maatschappelijke initiatieven of activiteiten. VolkerWessels ondersteunt zowel externe activiteiten als initiatieven die door onze eigen medewerkers worden aangedragen. Uiteraard hanteren we een beleid op basis waarvan aanvragen worden beoordeeld.

© Marina Kemp -rep - VolkerWessels Ambassadeurs 025.jpg

Sponsoring

Onze ondernemingen hebben zelf (decentraal) de vrijheid om sponsorbijdragen toe te kennen. Zij kunnen hierover rechtstreeks worden benaderd. Ook centraal sponsort VolkerWessels enkele activiteiten. 

Donaties

VolkerWessels vindt het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en maatschappelijke initiatieven (financieel) te steunen. Aanvragen voor donaties worden centraal via ons concernkantoor behandeld. Hierbij gelden in beginsel de volgende uitgangspunten:

  • Het maatschappelijke initiatief ligt in het verlengde van onze bedrijfsactiviteiten;
  • Het maatschappelijke initiatief past bij en/of versterkt onze ambities;
  • Het maatschappelijke initiatief sluit aan bij de wijze waarop VolkerWessels bouwt aan een betere levenskwaliteit.

Aanvragen voor donaties kunt u indienen via onderstaande button.

Medewerkersinitiatieven

Een medewerker die zich inzet voor een doel met een duidelijke maatschappelijke bijdrage, komt in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 250,-. Aan het toekennen van een dergelijke bijdrage verbindt VolkerWessels de volgende voorwaarden:

• De medewerker is in actieve dienst (uitzendkrachten, gedetacheerden, gepensioneerden en freelancers vallen hier buiten);
• De medewerker kan één verzoek indienen per jaar;
• Indien de donatie is toegekend, maakt VolkerWessels de uiteindelijke financiële bijdrage rechtstreeks over naar de betreffende organisatie.

Aanvragen voor bijdragen aan medewerkersinitiatieven kunt u indienen via onderstaande button.