Zoeken
Gerard en Frans

Say EASE: Het digitale landschap van VolkerWessels

Onderstaand bericht is voor intern gebruik en mag niet zonder toestemming extern gepubliceerd worden

Programma EASE zorgt voor de standaardisatie en de implementatie van de basis-IT en de transformatie naar één beheerorganisatie (ITBV) over de divisies heen. In de rubriek Say EASE houden we je op de hoogte over de belangrijkste mijlpalen en ontwikkelingen binnen Programma EASE. Demand manager Gerard Kuiper en enterprise architect Frans Wiegersma vertellen in deze Say EASE hoe zij vanuit ITBV bijdragen aan de digitalisering van de werkmaatschappijen van VolkerWessels.

Demand management en enterprise architectuur zorgen dat de basis-IT en de divisie-IT één geheel en in samenhang blijft, waarbij we elkaar goed op de hoogte houden over wat belangrijk en nodig is. ITBV heeft nu immers vier klanten -de divisies- met verschillende behoeften.  Waar demand management volgens Gerard vooral gaat over en in kaart brengen van behoeften en mogelijkheden, wordt vanuit architectuur vooral gekeken hoe dit past in het digitale landschap van VolkerWessels. Het doel is om tijdig inzicht te krijgen in de nieuw te starten projecten en de samenhang en synergie van nieuwe initiatieven te bewaken.

Enterprise architect en demand manager: een complementair duo
Gerard: “Digitalisering is een belangrijke succesfactor voor VolkerWessels. Daarbij moet je ervoor waken dat niet op meerdere plaatsen het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Het is voor heel VolkerWessels een goede ontwikkeling dat ITBV de eenheid verzorgt voor de basis-IT. Frans en ik hebben daarin een belangrijke opdracht te vervullen door proactief te signaleren wanneer uitbreiding, vernieuwing of innovatie van de basis-IT noodzakelijk is. Als complementair duo trekken we daarbij samen op, waarbij Frans met name kijkt vanuit het technologisch concept en ikzelf de benodigde afstemming met divisies en technologie partners organiseer.”

‘Het doel is uiteindelijk om onze medewerkers beter te ondersteunen in hun digitaliseringsreis’

Prioriteren en kwantificeren
“Digitalisering en innovatie zijn strategische prioriteiten van VolkerWessels, dat vind je ook terug in het jaarverslag 2021,” vult Frans aan. “VolkerWessels wil een vooruitstrevende rol in de markt behouden en deze denken we te behalen door digitalisering, bijvoorbeeld door efficiënter ondersteunen van dataopslag en een snel netwerk. Vanuit ITBV willen we dit ondersteunen maar het moet wel passen binnen onze infrastructuur en de mogelijkheden die wij hebben binnen de organisatie. Het is de rol van de demand manager en enterprise architect om in afstemming met divisies de impact en noodzaak af te wegen en van daaruit prioriteiten te stellen.”

Efficiënt, Automatisch, Schaalbaar en Eenvoudig
Volgens Frans is het, om digitalisering goed te kunnen doorvoeren en de innovatiesnelheid die werkmaatschappijen graag willen zien ook daadwerkelijk te behalen, belangrijk de achterkant zo gestandaardiseerd en zo schaalbaar mogelijk te maken. “Daar staat EASE ook voor: Efficiënt, Automatisch, Schaalbaar en Eenvoudig. In het verleden waren er nogal eens IT-technische beslommeringen om nieuwe apps effectief aan de gang te krijgen bij alle werkmaatschappijen. Dat willen we nu voorkomen. Het doel is uiteindelijk om onze medewerkers beter te ondersteunen in hun digitaliseringsreis. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat als er een goed idee is, we daar snel mee aan de gang kunnen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat als iets succesvol is voor onze organisatie, we dit in één keer voor veel meer werkmaatschappijen beschikbaar kunnen maken? En om dat te faciliteren, doen we ‘EASE’.”  

‘Om het fundament ten volle te benutten is de samenwerking met de digitaliseringsteams binnen divisies en werkmaatschappijen cruciaal’

Gerard vervolgt: “Bij zo’n grote organisatie als VolkerWessels wordt op zoveel verschillende plekken hetzelfde gedaan, dan is het al een enorm winstpunt als in een omgeving waar een bepaalde expertise schaars is, je het samen doet. Ik denk zelf dat als de basis-IT goed staat, dat uiteindelijk op digitaal gebied nog meer gezamenlijk zal gaan plaatsvinden. We werken in een speelveld waar we de balans zoeken tussen standaardisatie enerzijds en ruimte houden voor de unieke kenmerken van werkmaatschappijen anderzijds.”​​​​​​​ Frans: “Met heel VolkerWessels zitten we nu middenin een digitalisatie- en transformatietraject. Vanuit ITBV richten wij ons nu op het inrichten en leveren aan een gestandaardiseerd IT-fundament. Om het fundament ten volle te benutten is de samenwerking met de digitaliseringsteams binnen divisies en werkmaatschappijen cruciaal. Wanneer hierover vragen zijn, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met Gerard of met mij.“