Zoeken
Nieuwe warmteweg Rotterdam

Nieuwe Warmteweg

In de Rotterdamse haven komt een grote hoeveelheid warmte vrij bij industriële processen. Deze restwarmte verdwijnt nu in de atmosfeer of wordt geloosd in water, terwijl het ook heel goed kan worden ingezet voor het verwarmen van huizen of bedrijven. Dit is de gedachte achter het warmtenet: restwarmte die over is, wordt via een netwerk van leidingen elders weer nuttig ingezet. Hierdoor zijn straks veel individuele, gasgestookte verwarmingsketels overbodig. Dankzij de aanleg van het warmtenet wordt jaarlijks alleen al 70 tot 80 kiloton minder CO2 uitgestoten.

Duurzame boosterstations nieuwe warmteweg Rotterdam

Duurzame energie 

Er wordt momenteel een uniek warmtenet gebouwd in Rotterdam. Deze opdracht is toegekend aan Visser & Smit Hanab, een zusterbedrijf van Van Hattum en Blankevoort en beide onderdeel van VolkerWessels, door Warmte Bedrijf Rotterdam. Het bedrijf staat bekend om zijn expertise in verbindingen, netwerken en installaties voor water en energie. Van Hattum en Blankevoort zijn verantwoordelijk voor de civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden aan de gebouwen waar de pompinstallaties staan. Integrale samenwerking is de kracht van de VolkerWessels bedrijven, waarbij ontzorgen en proactief handelen voorop staan.

Het warmtetransportnetwerk omvat 26 kilometer ondergronds leidingwerk. Door middel van boosterstations, oftewel pompstations, wordt het water in het leidingnet op de juiste druk gehouden. Het leidingtracé strekt zich uit van de Afval- en Energiecentrale van AVR - Van Gansewinkel in Rozenburg tot hartje Rotterdam. Het warmtenet is ontworpen zodat langs de gehele route ook andere bedrijven warmte kunnen afnemen of leveren. Bovendien kan het worden gekoppeld aan andere duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, biomassa en zonne-energie. Dit resulteert uiteindelijk in een nog grotere CO₂-reductie.

Integrale samenwerking

Van Hattum en Blankevoort is verantwoordelijk voor de civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden aan Boosterstation Hoogvliet, Boosterstation Groene Kruisweg en Warmtehub Brielselaan. In deze gebouwen staan de pompinstallaties die het water in de leidingen op de juiste druk moeten houden.