We werken aan oplossingen om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen op de bouwplaats omlaag te krijgen. Dit doen we door te investeren in slimme logistiek, het verduurzamen van ons materieelpark en door samen te werken met ketenpartners.

Bouwhubs

Een BouwHub is een logistieke overslaglocatie, gevestigd aan de rand van de stad. Van daaruit wordt het totale logistieke proces van de bouwketen (van leverancier tot bouwplaats) gemonitord en gecoördineerd. Wij geloven dat dit concept onmisbaar is om in de toekomst te kunnen blijven bouwen in stedelijk gebied. We zien ook steeds vaker dat slimme logistiek onderdeel is bij aanbestedingen. Het bouwverkeer wordt vanwege overlast steeds meer uit de stad geweerd.

Sinds onze eerste BouwHub in Utrecht (2015) hebben we met onze ketenpartners stappen gezet om het concept te verbeteren en verder te brengen. Inmiddels is de BouwHub een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en zijn er hubs geopend in Amsterdam in Groningen. Naar verwachting openen we in 2021 ook BouwHubs in Eindhoven en Groningen. Niet alleen VolkerWessels ondernemingen, maar ook collega-bouwers en verschillende leveranciers maken gebruik van onze BouwHubs. Dit juichen we toe, want hoe meer gebruikers, hoe meer logistieke optimalisatie en hoe meer CO2 en stikstof reductie.

Duurzame materieel en de NoNOX filter

Het Klimaatakkoord verplicht de bouwsector om in 2030 maximaal 0,4 megaton CO2 uit te stoten door bouwmaterieel. In 2026 wordt de voortgang hierop geëvalueerd door de overheid. Mogelijk wordt zero-emissie bouwmaterieel in 2026 in de wet- en regelgeving vastgelegd. Zero-emissie betekent 0% uitstoot van CO2, stikstof en andere schadelijke stoffen.

Door de stikstofregelgeving is de urgentie om ons materieelpark te verduurzamen verder toegenomen. We blijven investeren in nieuw emissieloos materieel. We voegen steeds meer elektrische alternatieven toe aan ons materieelpark, zoals elektrische varianten van de shovel, wals en een asfaltspreidmachine. We investeerden ook in Nederlands eerste mobiele volledig elektrische rupshijskraan. We ontwikkelden met succes NONoX-filters voor mobiel en groot stilstaand materieel, die stikstofuitstoot met 99% verminderen. Deze filters zijn veelvuldig ingezet op onze projecten, waardoor op de bouwplaats nagenoeg stikstofvrij wordt gewerkt.