Bouwen aan een betere levenskwaliteit betekent bouwen aan een duurzamere wereld. Natuurlijk beseffen we dat ook onze activiteiten impact hebben op mens, milieu en samenleving. Een impact waar we transparant over communiceren in ons Duurzaamheidsverslag. Tegelijkertijd zetten we ons juist in om de negatieve impact op de leefomgeving te beperken, of zelfs om te zetten in een positief effect. We richten ons daarbij op drie thema’s: gezondheid, de natuurlijke omgeving en werk & sociale activiteiten. Concrete punten waar we met onze dagelijkse activiteiten en projecten ook daadwerkelijk invloed op uit kunnen oefenen (bekijk hier de films van enkele voorbeeldprojecten en initiatieven).

Gezondheid

Binnen gezondheid is veiligheid een belangrijke pijler. We besteden dan ook veel aandacht aan veilig werken met ons veiligheidsprogramma WAVE. Maar gezondheid en veiligheid is wat ons betreft meer dan ‘alleen’ veilig werken. Beperken van de uitstoot van fijn- en stikstof op onze projecten bijvoorbeeld. Of maatregelen als goede verlichting, camera’s en sensoren die het veiligheidsgevoel versterken. Gezondheid is een speerpunt bij elke activiteit en bij ieder project.

Natuurlijke omgeving

Minimaliseren van de CO2-uitstoot, hergebruik van grondstoffen en toepassen van alternatieve materialen. We hebben meerdere speerpunten in onze zorg voor de natuurlijke omgeving. En met resultaat. Onze CO2-uitstoot daalt nog ieder jaar en met onze aanpak voor de hergebruik van grondstoffen zetten we een belangrijke stap richting de toekomst: een circulaire economie. Enkele sprekende voorbeelden zijn: het concept ZuiverWonen en de toepassing van cradle-to-cradle-materialen bij Finch Buildings. Ook zette VolkerWessels samen met het Rijk en andere ondernemingen onze handtekening onder het Nationaal Grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken en doelstellingen over het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Werk & sociale activiteiten

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij VolkerWessels aan waardevol werk helpen. Dat is onze belangrijkste ambitie binnen het derde thema werk & sociale activiteiten. Ons centrale Social Return Loket helpt ons die ambitie te verwezenlijken. En ook de Prestatieladder Sociaal Ondernemen van het TNO houdt onze ondernemingen gedreven.

Lees meer