Zoeken

Duurzaamheid

Onze ambitie is om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor een groot deel kunnen we dit zelf en voor een deel hebben we daar anderen voor nodig.

Duurzaamheid

VolkerWessels is een trots, lokaal betrokken en financieel gezond familiebedrijf, met een lange historie. De oplossingen die wij realiseren voor wonen, werken en mobiliteit, gaan een leven lang mee. We denken niet in jaren, maar in generaties. Duurzaamheid maakt daar, als een van de drie kernwaarden van VolkerWessels, vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van uit.

VolkerWessels_infographic_emissievrij2030_variant extern.jpg

Eigen verantwoordelijkheid VolkerWessels en rol werkmaatschappijen

We werken met een doelstelling van 70% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 2019. Hier laten we ons op afrekenen. Daarmee halen we ons 'fair share' op basis van de zogenaamde 'science-based targets'-methodiek. We nemen hiervoor maatregelen zoals het verduurzamen van ons wagenpark en onze kantoorlocaties, het investeren in hier

Gedeelde verantwoordelijkheid

Om volledig emissievrij te kunnen werken zijn VolkerWessels en haar werkmaatschappijen ook deels afhankelijk van anderen. Voor deze ambitie plegen we dan ook een inspanningsverplichting. Dit doen we door intensief de samenwerking op te zoeken met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners. We laten actief zien hoe we samen nog verder kunnen verduurzamen en lobbyen om die oplossingen haalbaar te maken. Zo maken we bijvoorbeeld samen afspraken over duurzaam gebruik van materialen zoals beton, asfalt en hout. Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan investeren we samen in biodiversiteit en klimaatbestendigheid van bossen.

Meer dan emissies

Een emissievrij 2030 is de rode draad die door het duurzaamheidsbeleid van VolkerWessels loopt. Klimaatverandering en haar gevolgen is iets wat ons allemaal raakt, en waar we allemaal invloed op hebben. Dat betekent echter niet dat we ons beleid hiertoe beperken. Duurzaam ondernemerschap is de basis van elke gezonde onderneming.  Ook voor onze divisies en werkmaatschappijen geldt dat naast het doel emissievrij 2030 andere onderwerpen worden meegenomen die belangrijk zijn door en voor de business.

Onze bestuursvoorzitter Jan de Ruiter licht in onderstaande video toe wat we precies bedoelen met 'Emissievrij2030'. 

Bekijk ook aflevering 2 over onze investeringen in emissievrij materieel en duurzame bouwlogistiek, aflevering 3 over het verduurzamen van ons wagenpark, aflevering 4 over onze kantoorgebouwen en productielocaties en aflevering 5 over cirulair ontwerpen en het materialenpaspoort.

Social return

Een voorbeeld van zo’n aanvullend onderwerp uit ons duurzaamheidsbeleid is social return. VolkerWessels helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan waardevol en passend werk. Hiermee voegen we waarde toe aan onze werken en aan onze samenleving. We streven naar een social return-score van 1,9% in 2025. Dat betekent dat we op elke 100 collega’s bijna 2 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. We realiseren dit o.a. via VolkerWessels Inclusief, het (interne) leer-werkbedrijf van VolkerWessels.

Lees meer over het duurzaamheidsbeleid van VolkerWessels in '2022 in beeld, woord en cijfers' (vanaf pagina 26)