Zoeken

Opleidingsplan Digitalisatie

Digitalisatie is een cruciaal onderdeel van de VolkerWessels strategie. We stellen vijf vragen aan een collega die direct in zijn of haar werk te maken heeft met digitalisatie. Dat kan iemand zijn in de uitvoering, een projectleider, een kantoormedewerker of manager. Deze keer stellen we vijf vragen aan Jens Miedema. Jens is projectcoördinator bij VolkerWessels Infra Competence Centre en is verantwoordelijk voor het Opleidingsplan Digitalisatie.

DSC_1493 - kopie.jpg

Digitalisatie op de werkvloer, wat betekent dat voor VolkerWessels Infra?

Jens Miedema: “VolkerWessels Infra is één van de toonaangevende bouwbedrijven om Nederland te mobiliseren. Dit doen we door infrastructuurprojecten aan te nemen, te ontwerpen en uit te voeren. Dit doen we al 150 jaar en willen we in de toekomst ook blijven doen. Om onze projecten winstgevend te houden, is digitalisatie van groot belang. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat, mits op de juiste manier toegepast, digitalisatie niet meer is weg te denken bij het creëren van een gezond businessmodel. Daarom besteden we ook vanuit VolkerWessels Infra extra aandacht aan digitalisatie en de implementatie daarvan.”

Vanwaar het initiatief voor het opleidingsplan Digitalisatie?

“Technisch is veel mogelijk, maar in de praktijk wordt het toepassen van digitale tools vaak als uitdagend ervaren. Het daadwerkelijk toepassen mislukt regelmatig omdat medewerkers op projecten niet weten waarom en hoe ze een digitale tool moeten gebruiken. Ook is er vaak gebrek aan kennis over wat het gebruik van een digitale tool voor kansen en risico’s met zich meebrengt en wat voor impact het heeft op de projectorganisatie en de manier van samenwerken. We zien nog te vaak dat de daadwerkelijke adoptie van een digitale tool wordt overgeslagen.”

Wat is het doel van het opleidingsplan Digitalisatie?

“VolkerWessels Infra heeft als doel gesteld om zich meer te focussen op het implementatieproces van digitalisatie en innovaties, in plaats van alleen te focussen op het ontwikkelen van nieuwe innovaties. Vanuit het digitalisatieplatform op concernniveau en vanuit de projecten, is de behoefte ontstaan om medewerkers gerichter te gaan trainen en op te leiden omtrent digitalisatie. Op dit moment worden trainingen met name ad-hoc aangeboden en wordt er vooral gefocust op directe gebruikers, voor zover dat wordt gedaan. Om deze redenen is het van belang dat er een plan komt om alle medewerkers klaar te stomen om de digitale transformatie ook daadwerkelijke toe te passen binnen de organisatie.”

Hoe gaat het opleidingsplan eruit zien?

“Het opleidingsprogramma is gevuld met opleidingen en trainingen van verschillende niveaus, denk hierbij aan basis, verdiepend en support op locatie. Er moet een training komen waarin de verandering rondom digitalisatie moet worden bijgebracht en waarin het vooral gaat om medewerkers te informeren en te stimuleren. Maar ook is het belangrijk dat trainingen worden gekoppeld aan certificaten en persoonlijke ontwikkeling. Dit kan worden gefaciliteerd door gebruik te maken van een leermanagementsysteem. De VolkerWessels Academy is een zeer geschikt online-platform. Dit platform geeft naast het managen van klassikale trainingen, ook de mogelijkheid om e-learnings aan te bieden. E-learnings biedt veel voordelen: 40-60% minder leertijd en de stof wordt tot 60% beter opgeslagen, ten opzichte van een klassikale training.”

Wanneer is dit project geslaagd?

“Een succesvolle implementatie hangt af van goede en passende trainings- en scholingsmogelijkheden. En gaat niet alleen over de ‘hoe’-vraag, maar ook de ‘wat’ en ‘waarom’. Het gaat dus niet alleen om het aspect ‘kunnen’, maar ook om ‘weten’ en ‘willen’. Op dit moment worden deze onvoldoende aangeboden, waardoor een kloof ontstaat tussen de gewenste situatie en de daadwerkelijke situatie op de projecten. Hierdoor wordt de mogelijkheid van digitalisatie niet goed benut.

Ons doel is een passend opleidingsprogramma voor digitalisatie te ontwikkelen voor alle VolkerWessels Infra-medewerkers, waarin de basis van digitalisatie, verdieping voor specifieke tools en support op locatie mogelijk wordt gemaakt. Wanneer door de opleiding medewerkers de verandering begrijpen, beheersen en kansen & risico’s kunnen inschatten, zijn wij tevreden. Kortom, op een gerichte en passende manier medewerkers meenemen in een digitale toekomst, zodat de realisatie van digitalisatie succesvoller is op projecten en VolkerWessels voorop kan lopen in de digitale transformatie.”