icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
VolkerWessels gaat voor emissievrij in 2030
alt
VolkerWessels gaat voor emissievrij in 2030
Nieuwsbericht
30 maart 2022

Emissievrij in 2030. Of met andere woorden: over acht jaar geen uitstoot meer van schadelijke broeikasgassen in onze projecten én in onze bedrijfsvoering. Dat is de ambitie van VolkerWessels die hoort bij de afgelopen jaar aangescherpte klimaatstrategie.

Jan de Ruiter, voorzitter Raad van Bestuur, licht de ambitie om in 2030 emissievrij te zijn toe: “VolkerWessels is een trots, lokaal betrokken en financieel gezond familiebedrijf, met een lange historie. De oplossingen die wij realiseren voor wonen, werken en mobiliteit, gaan een leven lang mee. We denken dus ook niet in jaren, maar in generaties. Vanuit die gedachte willen we verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. We richten ons enerzijds op het tegengaan van klimaatverandering en anderzijds op aanpassing aan klimaatverandering die reeds heeft ingezet.

Daar hoort ook een stevige ambitie bij waarmee we aansluiten bij de ambities van opdrachtgevers: in 2030 emissievrij. Voor een groot deel kunnen we dat zelf realiseren, voor het overige deel hebben we ook anderen nodig.”

Onze verantwoordelijkheid

Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen halen we op eigen kracht een CO2-reductie van meer dan 70% in 2030. Daarmee halen we ons ‘fair share’ op basis van de zogenaamde ‘science-based targets’-methodiek. We nemen hiervoor maatregelen zoals het verduurzamen van ons wagenpark en onze kantoorlocaties, het investeren in emissievrij materieel en het gebruikmaken van bouwlogistieke hubs. De exacte maatregelen worden per divisie uitgewerkt en vastgesteld.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Om volledig emissievrij te kunnen werken zijn we ook deels afhankelijk van anderen. We zoeken daarom intensief de samenwerking op met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners. Zo maken we bijvoorbeeld samen
afspraken over duurzaam gebruik van materialen zoals beton, asfalt en hout. Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan investeren we samen in biodiversiteit en klimaatbestendigheid van bossen.

Lars van der Meulen, directeur duurzaamheid: “Emissievrij in 2030 is een aanscherping van onze strategie waar een aantal hele concrete maatregelen bij horen. Het is ook een manier om focus aan te brengen in ons beleid en helder aan de markt uit te leggen waar wij voor staan en wat we willen bereiken. We zijn transparant over onze doelstellingen, waar we verantwoordelijkheid voor nemen en welke uitdagingen we hebben.”

Het programma Emissievrij 2030 is samengevat in een infographic (download .pdf) en wordt uitgebreid toegelicht in ‘2021 in beeld, woord & cijfers’.