icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Vialis heeft de openstellingsvergunning renovatie Buitenvelderttunnel Schiphol verkregen
alt
Vialis heeft de openstellingsvergunning renovatie Buitenvelderttunnel Schiphol verkregen
Nieuwsbericht
14 mei 2019

Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis heeft conform contract de verklaring van de omgevingsdienst verkregen voor de openstelling van de Buitenveldertunnel op Schiphol. Per 1 mei voldoet de Buitenveldertunnel aan de wettelijk verplichte Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw).

Het (lucht)verkeer boven de tunnel heeft prioriteit

De tunnel bestaat uit vier buizen voor verkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer. Eén van de buizen is een gecombineerde buis voor verkeer en openbaar vervoer en in de C-buis kan de rijrichting aangepast worden. Gedurende de renovatiewaren er altijd minimaal 2 tunnelbuizen opengesteld om verkeer mogelijk te makenDe beschikbaarheid van de verbinding is van essentieel belang voor luchthaven en had tijdens de renovatie prioriteit boven de realisatie. 

Een echt renovatieproject

Het Buitenvelderttunnel project is begin 2018 gestart en omvat voor Vialis onder andere het renoveren cq aanbrengen van energievoorziening, ventilatie, besturing, verlichting, camera’s en Snelheid Onderscheiding Systeem (SOS). Ook zijn de tunneldaken voorzien van brandwerende beplating, nieuwe barriers zijn in recordtijden gepaved, het wegmeubilair (afsluitbomen en verkeersregelinstallaties) langs de aangrenzende wegen is geplaatst, de verbinding naar de uiteindelijke bedienlocatie is gerealiseerd en de bedienplekken zijn ingericht. Ook zijn de tunneloperators door Vialis opgeleid.

Software parallel ontworpen

Tijdens het project is het SYS-DP methodiek en Lean systematiek toegepast. De software voor bediening en besturing is parallel aan het hardware ontwerp ontwikkeld waardoor de Graphical User Interface (GUI) al in een vroeg stadium kon worden afgestemd met de gebruikers. Ook is een testlab ingericht waarin alle deelsystemen zijn opgebouwd en integraal getest voor de realisatie in de tunnel.

Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels

De Warvw geldt voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 meter. Meer informatie: overheid.nl. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Meer weten? Neem contact op met de betrokken VolkerWessels ondernemingen