Zoeken

Vialis heeft de openstellingsvergunning renovatie Buitenvelderttunnel Schiphol verkregen

Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis heeft conform contract de verklaring van de omgevingsdienst verkregen voor de openstelling van de Buitenveldertunnel op Schiphol. Per 1 mei voldoet de Buitenveldertunnel aan de wettelijk verplichte Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw).

tunnel-2.jpg
shutterstock_1303898461_small.jpg

Het (lucht)verkeer boven de tunnel heeft prioriteit

De tunnel bestaat uit vier buizen voor verkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer. Eén van de buizen is een gecombineerde buis voor verkeer en openbaar vervoer en in de C-buis kan de rijrichting aangepast worden. Gedurende de renovatiewaren er altijd minimaal 2 tunnelbuizen opengesteld om verkeer mogelijk te makenDe beschikbaarheid van de verbinding is van essentieel belang voor luchthaven en had tijdens de renovatie prioriteit boven de realisatie. 

Een echt renovatieproject

Het Buitenvelderttunnel project is begin 2018 gestart en omvat voor Vialis onder andere het renoveren cq aanbrengen van energievoorziening, ventilatie, besturing, verlichting, camera’s en Snelheid Onderscheiding Systeem (SOS). Ook zijn de tunneldaken voorzien van brandwerende beplating, nieuwe barriers zijn in recordtijden gepaved, het wegmeubilair (afsluitbomen en verkeersregelinstallaties) langs de aangrenzende wegen is geplaatst, de verbinding naar de uiteindelijke bedienlocatie is gerealiseerd en de bedienplekken zijn ingericht. Ook zijn de tunneloperators door Vialis opgeleid.

Software parallel ontworpen

Tijdens het project is het SYS-DP methodiek en Lean systematiek toegepast. De software voor bediening en besturing is parallel aan het hardware ontwerp ontwikkeld waardoor de Graphical User Interface (GUI) al in een vroeg stadium kon worden afgestemd met de gebruikers. Ook is een testlab ingericht waarin alle deelsystemen zijn opgebouwd en integraal getest voor de realisatie in de tunnel.

Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels

De Warvw geldt voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 meter. Meer informatie: overheid.nl