icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Samenwerkingsovereenkomst Fashion Outlet Centre Zevenaar getekend

Nieuws
18 december 2015

Wethouder Anja van Norel van de gemeente Zevenaar en directeur Frank Verkerk, uit naam van VolkerWessels onderneming KondorWessels Projecten (KWP) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In de overeenkomst staan afspraken hoe te komen tot de realisatie van het Fashion Outlet Centre (FOC) in Zevenaar. Een belangrijke mijlpaal om met vertrouwen de volgende fase in te gaan.

Overeenstemming

De samenwerkingsovereenkomst volgt op de intentieovereenkomst die partijen op 24 maart 2014 tekenden. Hierin spraken zij af tot een vervolgovereenkomst te komen. Voorwaarde hiervoor was overeenstemming over de stedenbouwkundige inpassing van het FOC op de Spoorallee en de daarbij behorende grondprijs. Beide partijen zijn het nu hierover eens. Het doel van de samenwerking tussen Zevenaar en KWP is de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie van het FOC.

Waardevolle ideeën

Om maximaal te profiteren van de komst van een FOC, is de omgeving actief betrokken bij de planvorming. Er zijn diverse bijeenkomsten met partijen uit de omgeving, zoals omliggende gemeentes en ondernemers uit Zevenaar en de regio, georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is geïnventariseerd welke maatregelen genomen zouden moeten worden om de synergie tussen een FOC en allerlei andere voorzieningen te bewerkstelligen. Dit heeft waardevolle ideeën opgeleverd. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over hoe deze ideeën verder uitgewerkt worden en de maatregelen vastgelegd kunnen worden.

Vervolg

Zodra het uitwerkingsplan Spoorallee onherroepelijk is, volgt de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Er loopt nog een juridische procedure tegen het uitwerkingsplan. Op 20 januari 2016 is de zitting bij de Raad van State. Zo’n 6 tot 12 weken na de zitting wordt de uitspraak verwacht. KWP start bij het onherroepelijk worden van het uitwerkingsplan met het benaderen van toekomstige huurders. Dit doet zij samen met haar partners Veluwezoom Verkerk (VolkerWessels) en Stable International. Volgens de huidige planning is het FOC gereed in 2019.

KondorWessels Projecten bv (Rijssen)

Reggesingel 4,
7461 BA Rijssen
(0548) 540 260
http://www.kwp.nl

Veluwezoom Verkerk Bouw bv

Edisonstraat 88,
6902 PK Zevenaar
+31 316 22 18 45
http://www.veluwezoomverkerk.nl