icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Rijkswaterstaat gunt renovatie Waalbrug Nijmegen voorlopig aan KWS

Nieuws
02 augustus 2017

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen voorlopig gegund aan VolkerWessels onderneming KWS. De voorlopige gunning betreft diverse werkzaamheden zoals het betonnen rijdek vervangen, de staalconstructie versterken en schilderen.

Voorlopige gunning

De tachtig jaar oude monumentale brug wordt gerenoveerd zodat al het verkeer er in de toekomst vlot en veilig overheen kan blijven gaan. In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt de busbaan omgebouwd tot fietspad in twee richtingen en wordt de vormgeving van de brug bij de renovatie zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Meeste waarde, laagste prijs

Rijkswaterstaat heeft KWS geselecteerd als de economisch meest voordelige inschrijver. Deze aannemer scoorde overall het beste op de verschillende selectiecriteria, waaronder het beperken van hinder. KWS kan nu aan de slag met de opstartfase. In deze fase wordt gevraagd de inschrijving te verduidelijken en verder uit te werken. Als blijkt dat de inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen, wordt het project officieel gegund. Dat is naar verwachting in november. De definitieve planning en de mate, omvang en duur van de (verkeers)hinder is dan ook bekend.

 

Rijkswaterstaat voert de aanbesteding van het Design & Construct-contract uit volgens Best Value aanbestedingsmethode. Dit is een inkoopmethode die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs, de beste prijs-kwaliteitverhouding. Doordat de opdrachtnemer zelf kan bepalen hoe deze het project realiseert, maakt Rijkswaterstaat optimaal gebruik van de expertise van de marktpartij.

Planning en hinder

De Waalbrug is een belangrijke schakel voor zowel het lokale verkeer in Nijmegen als de regionale verbinding met Arnhem. Onderhoud aan een cruciale verbinding betekent onvermijdelijk verkeershinder. Het betonnen rijdek, waarover het gemotoriseerd verkeer rijdt, moet worden vervangen. Tijdens de uitvoering zijn delen van de brug niet berijdbaar. Wel blijft er altijd minimaal 1 rijstrook in beide rijrichtingen beschikbaar voor auto- en motorverkeer (met uitzondering van landbouwverkeer en vrachtauto’s). Ook (brom-)fietsers, voetgangers, hulpdiensten en openbaar vervoer kunnen gebruik blijven maken van de brug. De komende maanden worden in de rest van de stad nog verschillende maatregelen genomen voor een betere bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. De renovatie staat gepland voor 2018 en 2019.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan de renovatie van de Waalbrug. Rijkswaterstaat doet dit vanuit haar rol als brugeigenaar. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.

KWS (hoofdkantoor)

Lange Dreef 9,
4131 NJ Vianen
+31 347 35 73 00
https://www.kws.nl