Zoeken
KWS bouwkeet op waterstof

Primeur: bouwkeet op waterstof

VolkerWessels-onderneming KWS en gemeente Amsterdam hebben primeur met bouwkeet op waterstof

VolkerWessels-onderneming KWS heeft in samenwerking met de gemeente Amsterdam een primeur met haar eerste bouwkeet met modulair waterstofsysteem. Door de inzet van waterstof als energiedrager wordt schone lucht behouden en vermindert de geluidsoverlast. Met de pilot ‘emissieloze bouwplaats’ waar de keet onderdeel vanuit maakt, wil KWS samen met de gemeente Amsterdam de eerste wetenschappelijk onderbouwde, volledig emissieloze bouwplaats ontwikkelen.

De wens voor een andere energiebron komt voort uit de strategie om verder te elektrificeren. Helaas schieten voldoende en krachtige oplaadmogelijkheden vaak tekort. Het wisselen van batterijen is een optie, maar een batterij is een opslagmiddel en is zodoende ook afhankelijk van een bouwaansluiting of stroomvoorziening (elders). Daarom ontwikkelt KWS samen met DuurzameBouwkeet en de gemeente Amsterdam binnen het Nationaal Groeifonds Toekomstbestendige Leefomgeving de bouwkeet op waterstof.

Efficiënt energiegebruik en slimme communicatie

De innovatieve bouwkeet werkt met een brandstofcelsysteem op basis van waterstof. De inzet van dit systeem zorgt samen met zonnepanelen voor de energie van de emissieloze keet. Door daarnaast ook alle systemen in de keet slim met elkaar te laten communiceren gaat KWS effectief én dus duurzaam met de energie om. Een ander voordeel van het systeem is dat het volledig zelfvoorzienend draait en zo dus niet het Amsterdamse stroomnet belast.

Werking, mogelijkheden en kosten van waterstof

Binnen de pilot wordt onderzoek gedaan naar de werking, de mogelijkheden en de kosten van waterstof als energiedrager of stroomvoorziening op de bouwplaats. Onderdeel hiervan is de berekening en wetenschappelijke onderbouwing van alle besparingen van het systeem. Einddoel is om een volledige bouwplaats inclusief het zwaar elektrisch materieel op te kunnen laden door middel van waterstof.

“Bij KWS zijn wij ervan overtuigd dat de infrasector er met kleine stappen alleen niet gaat komen. Om deze grote stappen in de verduurzaming te kunnen maken hebben wij onze opdrachtgevers nodig. Wij zijn dan ook blij met opdrachtgevers zoals gemeente Amsterdam die ons de ruimte geeft om deze initiatieven te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen cruciaal voor het verminderen van de milieueffecten, maar dragen ook bij aan een innovatieve en toekomstbestendige wegenbouw.”

Pepijn Kok Bedrijfsleider KWS

Waterstof als duurzame energiebron

Waterstof is momenteel het beste middel om brandstof extern aan te leveren en ligt in lijn met andere waterstof gerelateerde ontwikkelingen in en rondom Amsterdam. Zoals bijvoorbeeld de doelstelling van Amsterdam om over te gaan op 100% duurzaam opgewekte energie, het werken aan toekomstbestendige elektriciteitsinfrastructuur en het ontwikkelen van een groene waterstofeconomie.

 

“Afgelopen jaren hebben we ingezet op innovatie bij diverse uitvoeringsprojecten. Dit heeft al zijn vruchten afgeworpen, want er zijn grote stappen gemaakt in het verlagen van uitstoot op zowel materialen als op materieel. En dankzij de subsidie van het Nationaal Groeifonds kunnen we nu nog meer innovaties ontwikkelen en testen op het gebied van data gedreven beheer en onderhoud, levensduurverlenging en toekomstbestendige vervanging.”

Michiel Stam Assetmanager Wegen bij Stedelijk beheer Amsterdam

Toekomstplannen

Het ontwikkeltraject voor de bouwkeet op waterstof is begin 2024 gestart en wordt in de komende vier jaar uitgerold. De eerste resultaten worden gedeeld vanuit het Nationaal Groeifonds om de innovatie breder in de maatschappij toepasbaar te maken. De verwachting is dat er eind 2026 een volledig emissieloze bouwhub staat die makkelijk op verschillende projecten toe kan worden gepast.