icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Innovatiestrook A58 Kloosters officieel geopend
alt
Innovatiestrook A58 Kloosters officieel geopend
07 juli 2022

Vandaag openden Directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat en Cees de Wijs, lid Raad van Bestuur VolkerWessels en verantwoordelijk voor de Divisie Infrastructuur Nederland, officieel de Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot. De nieuwe Innovatiestrook is een unieke testlocatie voor duurzame wegenbouw en is een project van Rijkswaterstaat en VolkerWessels-ondernemingen Gebr. Van Kessel en KWS.

Innovatie in wegenbouw

Met de Innovatiestrook zetten beide partijen fors in op duurzame innovaties in de wegenbouw. Met als doel om in 2030 CO₂-neutraal en circulair te werken. Onderzoek op dit gebied vindt nu nog plaats op diverse locaties in Nederland. Op de nieuwe Innovatiestrook van maar liefst 1400 meter lengte vinden testen en experimenten plaats in de praktijk. Dit is praktischer en efficiënter. De teststrook, onderdeel van het project InnovA58, blijft toegankelijk voor het reguliere verkeer. Ervaringen die worden opgedaan, dragen bij aan de ontwikkeling en toepassing van innovaties in wegenprojecten.

Start test- en innovatiefase

Met de realisatie van de Innovatiestrook start nu de test- en innovatiefase. Op en rondom de strook gaat het om diverse innovaties. Bijvoorbeeld nieuwe types fundering (onder het asfalt) met gebruik van meer natuurlijke materialen en een fundering die ook kan fungeren als waterberging. En diverse varianten asfalt met tenminste 60% hergebruik van bitumen. Maar ook op het gebied van wegmarkering wordt er getest: wegmarkeringen van gerecycled thermoplast en duurzame, natuurlijke materialen. Verder experimenteren we met biobased wegmeubilair; dit zijn reflectorplanken, verkeersborden, hectometerpalen en lichtmasten van gemaaid bermgras en gerecycled plastic. Ook volgt er een opstelling van een geluidsscherm, opgebouwd uit verschillende materialen. Op en bij de Innovatiestrook breidt het aantal en soort innovaties voor de (wegen)bouw zich komende jaren uit. Samenwerking met marktpartijen is hierbij het uitgangspunt.

Zero-emissie aangelegd

De Innovatiestrook is op basis van zero-emissie aangelegd. De aannemers zijn de uitdaging aangegaan om tijdens de bouw geen CO₂ uit te stoten. Dat is onder andere gedaan door gebruik van duurzame werkwijzen, de inzet van elektrisch materieel en materieel op schone brandstoffen (tank-to-wheel principe). Gebr. Van Kessel en KWS passen ook zelf, samen met diverse ketenpartners, een groot pakket aan circulaire producten en eigen innovaties toe.