icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Eerste fase dijkversterking Hansweert gegund aan combinatie Van Oord – KWS
alt
Eerste fase dijkversterking Hansweert gegund aan combinatie Van Oord – KWS
Nieuwsbericht
11 maart 2020

Vandaag ondertekenden waterschap Scheldestromen en aannemerscombinatie Van Oord - KWS (een VolkerWessels onderneming) de samenwerkingsovereenkomst voor het project Dijkversterking Hansweert, Zeeland. De dijk moet over een lengte van ruim 5 kilometer worden versterkt om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen.

Het consortium Van Oord – KWS vormt samen met het waterschap Scheldestromen en advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos het bouwteam dat de dijkversterking Hansweert gaat voorbereiden en uitvoeren. Het bouwteam beschikt met de drie partners over de specifieke kennis en kunde die nodig is om dit project tot een succes te maken. Het waterschap voert de regie en is het aanspreekpunt voor de omgeving en belanghebbenden. Witteveen + Bos maakt het ontwerp en verzorgt de benodigde vergunningen. Van Oord en KWS brengen hun kennis en ervaring met uitvoeren van grootschalige dijkversterkingsprojecten in.

Project Dijkversterking Hansweert

Het project Dijkversterking Hansweert is een complex project. Een gedeelte van de dijk ligt langs bewoond gebied. Ook grenst de dijk aan een Natura 2000-gebied. Het project bestaat uit twee fasen. Fase 1 omvat de bouwteamfase waarbij de opdrachtgever en de aannemer gezamenlijk het ontwerp en de uitvoeringswijze vaststellen en de prijs en het contract formuleren. Het voornemen is om de aannemer van de bouwteamfase ook voor fase 2, de realisatiefase, te contracteren. De uitvoering begint in 2022. In 2024 vindt naar verwachting de oplevering plaats.