Zoeken

Eerste fase dijkversterking Hansweert gegund aan combinatie Van Oord – KWS

Vandaag ondertekenden waterschap Scheldestromen en aannemerscombinatie Van Oord - KWS (een VolkerWessels onderneming) de samenwerkingsovereenkomst voor het project Dijkversterking Hansweert, Zeeland. De dijk moet over een lengte van ruim 5 kilometer worden versterkt om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen.

Hansweert (KWS).png

Het consortium Van Oord – KWS vormt samen met het waterschap Scheldestromen en advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos het bouwteam dat de dijkversterking Hansweert gaat voorbereiden en uitvoeren. Het bouwteam beschikt met de drie partners over de specifieke kennis en kunde die nodig is om dit project tot een succes te maken. Het waterschap voert de regie en is het aanspreekpunt voor de omgeving en belanghebbenden. Witteveen + Bos maakt het ontwerp en verzorgt de benodigde vergunningen. Van Oord en KWS brengen hun kennis en ervaring met uitvoeren van grootschalige dijkversterkingsprojecten in.

Hansweert (KWS).png

Project Dijkversterking Hansweert

Het project Dijkversterking Hansweert is een complex project. Een gedeelte van de dijk ligt langs bewoond gebied. Ook grenst de dijk aan een Natura 2000-gebied. Het project bestaat uit twee fasen. Fase 1 omvat de bouwteamfase waarbij de opdrachtgever en de aannemer gezamenlijk het ontwerp en de uitvoeringswijze vaststellen en de prijs en het contract formuleren. Het voornemen is om de aannemer van de bouwteamfase ook voor fase 2, de realisatiefase, te contracteren. De uitvoering begint in 2022. In 2024 vindt naar verwachting de oplevering plaats.