Zoeken

XDelft

Om te kunnen profiteren van de kansen die nieuwe technologieën bieden, is VolkerWessels onlangs intensiever gaan samenwerken met de TU Delft. Door middel van op maat gesneden ondersteuning vanuit X!Delft, een recent opgericht initiatief vanuit de TU Delft en strategisch adviesbureau Roland Berger, wordt een brug geslagen tussen de universiteit en het bouwconcern. In dit initiatief worden technologische kennis en zakelijke expertise samengebracht, zodat innovaties en ideeën snel kunnen worden vertaald naar concrete toepassingen en businessmodellen. Dat de samenwerking tot concrete resultaten leidt, bleek al snel.

Nieuwe contacten en ideeën

Voor VolkerWessels leverde een themadag, met wetenschappers en spin-offs, al meteen nieuwe contacten en ideeën op. Jan de Ruiter, voorzitter: "Al tijdens die eerste dag kwamen onze mensen met verschillende nieuwe technologieën in aanraking, waaronder nieuwe circulaire materialen en innovatieve systemen voor binnenstedelijke waterbeheersing. We kijken ook naar applicaties met technologieën die niet zo wijdverbreid zijn in de bouwsector, zoals artificial intelligence, waar wij veel van verwachten.” Catholijn Jonker, hoogleraar in Interactive Intelligence,  verbetert met haar onderzoek de samenwerking tussen mens en machine en heeft zich gespecialiseerd in de ondersteuning van complexe besluitvorming: “We gaan nu samen een pilot draaien waarbij artificial intelligence wordt ingezet om VolkerWessels nog beter in staat te stellen om meerwaarde te halen uit de relatie met strategische partners. Onze technologie zal worden ingezet om VolkerWessels te ondersteunen in het snel en herhaaldelijk vinden van win-win situaties, zodat de project specifieke samenwerkingsovereenkomsten voor alle partijen zo optimaal mogelijk zijn. Vanuit de universiteit is dit een ideale kans om onderzoek naar de praktijk te brengen en om tegelijkertijd de technologie door te ontwikkelen”.

Grotere bedrijven

“Dat is een mooi voorbeeld van wat we beogen met X!Delft”, zegt Tim van der Hagen, bestuursvoorzitter en Rector Magnificus van de TU Delft. "Het moet een beweging worden die universiteiten en grotere bedrijven bij elkaar brengt, met als doel de resultaten van ons onderzoek tot toepassingen te brengen in de maatschappij. Tot nu toe pakken nieuwe techbedrijven die technologische ontwikkelingen vaak veel sneller op dan de ‘traditionele’ marktleiders.”

Samenwerking biedt nieuwe kansen

Jan de Ruiter (voorzitter VolkerWessels): "We willen profiteren van de kansen die nieuwe technologieën bieden. Daarbij is behoefte aan open innovatie, samenwerking en de mogelijkheid om snel te kunnen experimenteren. Een mooi voorbeeld hiervan is de pilot die gestart wordt, om middels een innovatief hulpmiddel de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te waarborgen." X!Delft biedt bedrijven op maat gesneden ondersteuning om samenwerking met de TU Delft vorm te geven. De ondersteuning vanuit X!Delft is bedoeld om samen te zoeken naar creatieve en innovatieve manieren om technologie in te zetten in bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Het biedt de bedrijven toegang tot kennis en kunde van de universiteit, haar living labs en onderzoeksinstituten. Ook onderlinge samenwerking tussen bedrijven wordt door middel van de programma's gestimuleerd.

Voor meer informatie: www.xdelft.nl