Zoeken

Weg Stiens-Marsum jaar eerder klaar

Het werk aan de Noordwesttangent, tussen Stiens en Marsum (Friesland), kan een jaar eerder klaar zijn dan gepland. In plaats van zomer 2014, moet de verbindingingsweg al voor de bouwvak van 2013 klaar zijn. Dat zegt opdrachtnemer KWS Infra/Van Hattum en Blankevoort na gesprekken met en de provincie Friesland.

Noordwesttangent Stiens-Marsum.jpg
Noordwesttangent Stiens-Marsum.jpg

Tijdswinst

De winst van de wegaanleg is te behalen door een strakkere planning van het werk, en betere afstemming van de werkzaamheden. Vooral voor inwoners van de omliggende dorpen is dat goed nieuws. De overlast is korter en de inwoners van Stiens, Bitgummole, Ingelum en Marsum kunnen eerder gebruik maken van de weg. Ook het lokale bedrijfsleven profiteert. Er is economische winst te behalen omdat eerder gebruik gemaakt kan worden van de Noordwesttangent.

Noordwesttangent

De Noordwesttangent - de N383 - ontsluit het noordwesten van de provincie door een directe verbinding met de snelweg A31 Leeuwarden-Harlingen. En straks, als de Haak om Leeuwarden klaar is, ook de A32 naar Zwolle . De verwachting is dat hierdoor ook het sluipverkeer door de omliggende dorpen afneemt.

Er wordt op dit moment niet alleen gebouwd, ook is er  archeologisch onderzoek gaande. De Stienzer Hegedyk is een oude afsluiting van de voormalige Middelsee. Over de opbouw van oude zeedijken langs de voormalige Middelsee is nog weinig bekend.