Zoeken

VolkerWessels Vastgoed rondt 1e fase van het Noordelijk Havenhoofd Scheveningen af

VolkerWessels Vastgoed heeft het nieuwe Inntel Hotels Marina Beach Den Haag en de eerste fase van de bedrijfshallen 3xVIS op het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen opgeleverd aan de nieuwe eigenaars/gebruikers. Het betreft de eerste fase van de gebiedsontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd. Dit gebied wordt herontwikkeld door VolkerWessels Vastgoed in samenwerking met het Viscluster en de gemeente Den Haag. Voor de volgende fase zijn de voorbereidingen in volle gang. Deze fase betreft o.a. de bouw van het boothuis voor de KNRM en parkeergarage met duinpaviljoens. Het Noordelijk Havenhoofd van de Scheveningse haven ondergaat momenteel een ware metamorfose. Deze metamorfose beoogt enerzijds om de maritieme industrie in de haven ruimte te geven en anderzijds om de Scheveningse boulevard als toeristische trekpleister te versterken.

Afbeelding1.jpg
Afbeelding1.jpg

Inntel Hotels Marina Beach

Het Inntel Hotels Marina Beach Den Haag vormt met zijn iconische vorm een mooi baken aan de havenzijde van de boulevard. Het hotel heeft 226 kamers met uitzicht op de zee, het strand en de haven. Het ontwerp is van KCAP en is gerealiseerd door de VolkerWessels ondernemingen Boele & van Eesteren en HOMIJ Technische Installaties. Het hotel is conform planning binnen twee jaar opgeleverd en heeft op 1 maart jl. haar deuren geopend voor gasten.

Bedrijfshallen 3xVIS

De drie bedrijfshallen 3xVIS zijn door VolkerWessels Vastgoed in overleg voor en met de ondernemers Plugge, AZ Fisheries en Seafood Centre op maat ontwikkeld. In totaal hebben de drie bedrijfshallen een oppervlakte van 4.400 m2. Met deze nieuwe huisvesting wordt ruimte geboden aan versterking van de vis- en havenindustrie in het gebied. Het ontwerp is van Queeste Architecten en het plan wordt gerealiseerd door Systabo, een VolkerWessels onderneming. De eerste fase van de 3xVIS bedrijfshallen is conform planning binnen een half jaar gerealiseerd en opgeleverd. De tweede fase wordt in uitvoering genomen nadat KNRM is verhuisd naar het nieuwe boothuis.

Afbeelding2.jpg

Boothuis KNRM

Na de zomervakantie wordt op het Noordelijk Havenhoofd in de haven van Scheveningen begonnen met de bouw van een nieuw boothuis voor de Koninklijk Nederlandse Redding Maatschappij, de KNRM. Dit nieuwe boothuis wordt gerealiseerd aan het begin van de Visafslagweg op de kop van het visveilinggebouw. In hetzelfde gebouw komt ook een nieuw horecapaviljoen. Het nieuw te bouwen complex is ontworpen door DAVL Studio en zal worden gerealiseerd door Systabo. Het gebouw krijgt eenzelfde vormgeving als het naastgelegen visveilinggebouw. De verwachting is dat het boothuis en het horecapaviljoen voor de zomer van 2022 opgeleverd en in gebruik worden genomen.

Parkeergarage en duinpaviljoens

Aan de boulevard zal een nieuwe parkeergarage met 750 openbare parkeerplaatsen en 90 stallingsplaatsen worden gerealiseerd. De parkeergarage komt op de plaats van het huidige duin, dat hier voor wordt afgegraven en na bouw van de garage weer zal worden teruggeplaatst in de vorm van een natuurlijk duin. Boven de parkeergarage en in het duin worden 9 duinpaviljoens met een totale oppervlakte van ruim 4.000 m2 gerealiseerd voor het huisvesten van een divers programma met nieuwe toeristische en culturele functies, horeca en bedrijfsruimten. Het ontwerp is van Team V Architectuur. De verwachting is dat na het verkrijgen van de benodigde vergunningen, in het najaar kan worden gestart met het bouwrijp maken van de locatie door het afgraven van het duin.

 

Met de bouw van het boothuis voor de KNRM, de parkeergarage en de duinpaviljoens wordt de tweede fase van het Noordelijk Havenhoofd Scheveningen in uitvoering genomen.

Afbeelding3.jpg