Zoeken

VolkerWessels slaat nieuwe weg in met sociaal plan

VolkerWessels en bonden bereiken principe-akkoord over sociaal plan. Medewerkers kunnen kiezen voor werk-naar-werk óf ontslagvergoeding.

Logo_VW_Pms-pos.jpg

Van werk naar werk

Van werk naar werk. Dat is de hoofdlijn van het sociaal plan dat VolkerWessels en de vakbonden op 12 november 2012 overeen zijn gekomen. Medewerkers die vanwege een noodzakelijke reorganisatie ontslag krijgen, zijn het meest geholpen met een nieuwe baan. Daarom komt er een intern mobiliteitscentrum dat medewerkers twee jaar lang intensief naar nieuw werk begeleidt. Tijdens de zoektocht worden medewerkers financieel ondersteund door een aanvulling op de WW-uitkering. Het sociaal plan geldt voor het hele VolkerWessels-concern in Nederland.

Doorbraak in Nederland

Het principe akkoord is een doorbraak in Nederland. Het sociaal plan zit helemaal op de lijn dat begeleiding naar nieuw werk belangrijker is en meer succes heeft dan het meegeven van een bedrag, bij wijze van een ontslagvergoeding. VolkerWessels neemt hiermee bewust verantwoordelijkheid voor de toekomst van zijn werknemers, juist nu vanwege de economische omstandigheden ontslagen onvermijdelijk zijn.

Keuzevrijheid voor medewerkers

Het werk-naar-werk traject is niet verplicht. In plaats daarvan kunnen medewerkers ook kiezen voor een eenmalige ontslagvergoeding. Daarbij wordt correctiefactor 0,6 toegepast. Voor medewerkers die kort voor hun pensioen staan is een aparte regeling afgesproken. Desgewenst kunnen zij ook kiezen voor het (aangepaste) werk-naar-werk-traject of de eenmalige ontslagvergoeding

Vergoeding einde traject

Medewerkers die voor de werk-naar-werk regeling kiezen, houden ook recht op een ontslagvergoeding. In hun geval wordt correctiefactor 0,9 toegepast. Medewerkers die na twee jaar geen nieuwe baan hebben gevonden, ontvangen de afgesproken ontslagvergoeding, verminderd met de uitgekeerde aanvullingen op hun WW-uitkering. Medewerkers die binnen twee jaar wel een nieuwe baan vinden, ontvangen de helft van het deel van de afgesproken ontslagvergoeding dat rest na aftrek van de uitgekeerde aanvullingen op de WW.