Zoeken

VolkerWessels realiseert solide resultaat ondanks de Corona en stikstof problematiek

Amersfoort, 17 maart 2021 – Ondanks alle omstandigheden als gevolg van Corona zijn we tevreden met de ontwikkeling van onze resultaten in 2020. VolkerWessels realiseerde in 2020 een EBT van € 156 miljoen en een omzet van € 6.448 miljoen. De nettowinst liep met 16% terug en kwam uit op € 119 miljoen. De orderportefeuille van VolkerWessels per eind 2020 is aanzienlijk gestegen naar € 9.618 miljoen.

VW Animatie 96dpi klein.jpg

  • Nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders € 119 miljoen (2019: € 141 miljoen)
  • Resultaat voor belasting (EBT) € 156 miljoen (2019: € 174 miljoen)
  • Orderportefeuille ultimo 2020 € 9.618 miljoen
  • Omzet € 6.448 miljoen (2019: € 6.642 miljoen)
  • Solvabiliteit 27,1% (2019: 31,4%)
  • Corona en stikstof drukken resultaat in 2020

Beëindiging notering Euronext

Voor VolkerWessels stond het begin van het jaar in het teken van het naderende vertrek van de beurs, die we succesvol hebben kunnen afronden. Op 16 maart 2020 maakte Reggeborgh bekend dat zij 97,79% van de aandelen Koninklijke VolkerWessels in haar bezit had en kort daarop werd bekend dat de notering van VolkerWessels op 14 april 2020 beëindigd zou worden. Op 18 september 2020 werd de familie Wessels weer voor 100% eigenaar van het bedrijf.

Operationele gang van zaken

Medio maart werd de omvangrijke impact van de Coronapandemie duidelijk. Wij hebben direct de nodige maatregelen getroffen om onze projecten op een veilige en zorgvuldige manier te kunnen voortzetten, waarbij de gezondheid van onze medewerkers prioriteit had. Het Samen Veilig Doorwerken protocol in Nederland heeft hier een belangrijke positieve bijdrage aan geleverd.

Desondanks heeft Corona een significante impact gehad op onze bedrijfsvoering. Naast persoonlijk leed - wij verloren twee collega’s aan Corona – zijn ook onze resultaten geraakt door de pandemie. Met name in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en België hebben de strenge lockdowns in het tweede kwartaal de resultaten in die markten onder druk gezet. In Nederland bleven de gevolgen relatief beperkt en had VolkerWessels voornamelijk last van toenemende inefficiëntie op projecten. Disruptie in de toeleveringsketens, uitval van personeel en inzet van extra materieel om de 1,5 meter te waarborgen hebben geleid tot extra kosten die niet altijd aan klanten doorberekend konden worden.

In onze Nederlandse infrastructuuractiviteiten bleven de gevolgen van de stikstof-, PFAS/PFOS-problemen aanhouden. Hoewel de wetgeving om de stikstof problematiek voor de bouwfase van projecten op te lossen inmiddels door het parlement is goedgekeurd, biedt deze wetgeving geen oplossing voor de gebruikersfase. De voortduring van het stikstof probleem, voor met name de Infra sector, wordt weerspiegeld in een lagere orderportefeuille van onze Nederlandse Infrastructuur divisie. Het uitblijven van een structurele oplossing zal een negatieve invloed blijven hebben op de aanbesteding van nieuwbouw infrastructuur projecten in 2021 en daarna.

De nieuwe stikstofwet zal de stikstof problematiek binnen de woningbouw verlichten, terwijl ook de door ons ontwikkelde NoNOx filters hier al een belangrijke bijdrage aan leveren. Teneinde de overheidsdoelstelling van 100.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren, is het noodzakelijk dat de vergunningsverlening wordt vergemakkelijkt en ook buitenstedelijke gebiedsontwikkeling versneld ter hand wordt genomen. Onze verwachting is dat het aandeel industrieel geproduceerde woningen verder zal toenemen. In oktober 2020 hebben wij de 2.000e nul-op-de-meter, volledig industrieel geproduceerde MorgenWonen woning, opgeleverd in Ede.

Met de kennis van vandaag stellen we vast dat ons bedrijf zich goed door de gezondheidscrisis heen heeft weten te slaan. Ons resultaat voor belastingen is in 2020 uitgekomen op €156 miljoen, een 10% daling ten opzichte van 2019.

Download hier het persbericht over 2020

VolkerWessels in beeld woord en cijfers video
Bekijk video
Fotoband pb.jpg