Zoeken

VolkerWessels realiseert duurzaamheidsambities

VolkerWessels heeft opnieuw een belangrijke stap gezet op het gebied van duurzaamheid. Zo is de uitstoot van CO2 vorig jaar met maar liefst 6,3 procent teruggedrongen. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Duurzaamheidsverslag 2011.

IndexVis_DV2011.jpg
DV2011_cover.jpg

Kernpunten

  • CO2-reductie van 6,3% naar 181 kton
  • Stijging duurzame innovaties PlanetFit label met 13%
  • Daling ziekteverzuimpercentage naar 4,31%
  • Daling IF-cijfer naar 7,7
  • Stijging afvalscheidingspercentage naar 56,5%
  • Exponentiële stijging aantal projecten met ‘Bewuste Bouwers' certificaat 

Business case

Bestuursvoorzitter Gerard van de Aast: "In dit verslag staan voorbeelden van hoe creativiteit kan leiden tot oplossingen die zowel vanuit milieu- en omgevingsperspectief als vanuit financieel perspectief aantrekkelijk zijn. De mogelijkheden daartoe worden groter nu marktpartijen ook onderling mechanismen in stelling brengen die de business case voor duurzaamheid versterken".

Talloze initiatieven

In 2011 is er door de ruim zestienduizend medewerkers van VolkerWessels gericht gewerkt aan het realiseren van duurzame ambities. Het gaat dan om thema's als toeleveringsketen, grondstoffenbeheer, CO2 en veiligheid. In het duurzaamheidsverslag staan talloze initiatieven samen met interne en/of externe partners die hebben geholpen bij het realiseren van onze doelstellingen. Voor de komende jaren zijn opnieuw ambitieuze doelen gesteld en blijven we onze inzetten om ambities te vertalen naar concrete stappen voorwaarts.

 

Dit jaar zijn ook de duurzame prestaties van onze werkmaatschappijen uit het Verenigd Koninkrijk in het verslag opgenomen. Ook is er een officiële Assurance verklaring verkregen.

Koploper

VolkerWessels behoort op het gebied van duurzaamheidverslaglegging tot de koplopers van Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.