Zoeken

VolkerWessels onderneming KWS <br> versterkt dijk van Texel

De Waddenzeedijk op Texel voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog genoeg, onvoldoende stabiel en is de bekleding niet sterk genoeg. Daarom wordt de waterkering over ongeveer 14 kilometer dijk versterkt. Onder dit project valt ook de nieuwbouw van een aantal kunstwerken, waaronder drie gemalen. De werkzaamheden worden in de periode 2016-2020 uitgevoerd.  

€70 miljoen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de opdracht hiervoor gegund aan ‘Combinatie Tessel’, bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en KWS, een VolkerWessels onderneming. Het werk is aangenomen voor afgerond € 70 mln.  Het aandeel voor KWS is 30%. Een deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd door VolkerWessels onderneming Van Hattum en Blankevoort.