Zoeken

VolkerWessels legt verspreid over Nederland Tiny Forests aan

Eerste bomen geplant in Stein (Limburg)VolkerWessels gaat op verschillende plekken in Nederland Tiny Forests aanleggen: stukjes dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Daarvoor is een sponsorovereenkomst gesloten met stichting IVN Natuureducatie en werken we samen met Earthwatch Europe. Het eerste bos is vandaag aangeplant bij kindcentrum Bonjour! in het Limburgse Stein, de komende maanden zullen nog zeker zeven locaties volgen. Daarmee is VolkerWessels op dit moment de grootste investeerder in Tiny Forests in Nederland.

VW Tiny Forest-8.jpg

Een Tiny Forest® is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het concept van Tiny Forest is bedacht door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma (die zich weer liet inspireren door de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Miyawaki) en wordt sinds 2015 door IVN Natuureducatie ook succesvol in Nederland gebruikt.

Daan Bleichrodt, Chief Tree Planting Officer, IVN Natuureducatie: “Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Een Tiny Forest in de buurt verkleint die kloof en brengt ook buurtbewoners dichter bij elkaar. Daarnaast stimuleert een Tiny Forest de biodiversiteit, zorgt het groen voor extra waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en wordt hittestress tegengegaan. Inmiddels hebben we samen met gemeenten, scholen en buurtbewoners al 167 van deze minibossen in Nederland gerealiseerd. We zijn heel trots dat VolkerWessels ons gaat helpen om de komende tijd nog meer natuur toe te voegen aan woonwijken in Nederland.”

Victor Beumer, Senior Research Lead bij Earthwatch Europe: “Dat wij als mensen natuur nodig hebben is duidelijk, maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen de impact en effecten van natuur in de bebouwde omgeving begrijpt en ervaart? Om de kracht van Tiny Forest te laten zien, gaan wij door middel van ‘citizen science’ (burgeronderzoek) samen met buurtbewoners en kinderen meten hoe het Tiny Forest in hun buurt voordelen oplevert voor lokale biodiversiteit, verkoeling, CO2 opname en meer.”

Alfred Vos, CEO VolkerWessels: “Als een van de grootste bouwers van Nederland is er bijna geen provincie, gemeente, stad of dorp waar VolkerWessels geen rol speelt in de inrichting van de leefomgeving. We zien overal in Nederland plekken waar extra natuur veel kan betekenen voor klimaatadaptatie, het welzijn van bewoners en in het bijzonder voor onze kinderen. Tiny Forest is een prachtig initiatief dat heel goed aansluit bij onze eigen concrete klimaatambitie en maatschappelijke doelstellingen. We zijn zeker dat we samen met IVN en Earthwatch Europe de komende jaren nog heel veel Tiny Forests projecten aan ons prachtige Nederland kunnen toevoegen.”

Eerste bomen geplant in Stein

Vandaag hebben kinderen van kindcentrum Bonjour!, IKC de triviant en de taalschool van KC Sittard in Stein symbolisch de eerste bomen van het nieuwe Tiny Forest op hun schoolplein aangeplant. Al het voorbereidende werk zoals bodemonderzoek, grondverplaatsing en de plaatsing van zitelementen was eerder al uitgevoerd door VolkerWessels-onderneming Gebr. van Kessel. Samen met Farwick Groenspecialisten zullen zij binnenkort ook voorbereidingen treffen voor de volgende zeven Tiny Forests.