Zoeken

VolkerWessels introduceert NoNOx stikstoffilter voor mobiel materieel

De door VolkerWessels ontwikkelde filtertechnologie waarmee tijdens de realisatiefase van projecten tot 99% van de stikstofuitstoot kan worden gereduceerd, is nu ook beschikbaar voor mobiel materieel. Met behulp van twee nieuwe varianten van het zogenaamde NoNOx filter kan groot mobiel materieel zoals boorstellingen en heimachines en kleiner mobiel materieel zoals graafmachines, asfaltspreiders en shovels nagenoeg stikstofvrij op de bouwplaats worden ingezet.

NoNOx 500 groot - Linders Fotografie.jpg
NoNOx 500 detail - Linders Fotografie.jpg

NoNOx 500

De NoNOx 500 is bedoeld voor motoren met een vermogen tot 500 kW en heeft een afmeting van 3,00 bij 1,40 bij 1,70 meter en is in feite een compactere versie van de eerste NoNOx met dezelfde capaciteit. Het stikstoffilter is dusdanig ontworpen dat deze eenvoudig toepasbaar is in de praktijk en met behulp van een flexibele aansluiting direct kan worden aangesloten en gemonteerd op groot materieel, zoals boorstellingen en heimachines. De NoNOx 500 wordt al succesvol ingezet op enkele projecten van VolkerWessels in Nederland. Tevens is deze NoNOx technologie beschikbaar in de verhuurmarkt via de VolkerWessels Materieeldienst; voor vragen kun je contact opnemen Dick van de Laar, Directeur Materieeldienst: 06 5111 2613.

NoNOx 150 - VolkerWessels.JPG

NoNOx 150

De NoNOx 150 is bedoeld voor motoren met een vermogen tot 150 kW en heeft de afmeting van een flinke koffer (90 bij 60 bij 50 cm). Deze kleinere variant is ontwikkeld voor mobiel materieel zoals graafmachines, asfaltspreiders en shovels. De NoNOx 150 wordt momenteel getest op een project van VolkerWessels in Amsterdam en is naar verwachting vanaf september volledig inzetbaar.

De twee nieuwe filterunits werken op basis van dezelfde technologie als de filterunit voor materieel (waaronder generatoren en bouwkranen), die door VolkerWessels in februari 2020 werd geïntroduceerd. Het NoNOx filter bestaat uit een aantal bewezen technologische componenten, die op een slimme manier aaneengeschakeld zijn. Het filter zet het aanwezige NOx in de uitlaatgassen om in niet schadelijke stoffen, waardoor stikstofuitstoot tijdens de bouwfase tot 99% kan worden gereduceerd.

Dennis in ’t Groen, één van de initiators van de technologische ontwikkeling bij VolkerWessels: “Met de nieuwe NoNOx filters voor mobiel materieel zetten we opnieuw een belangrijke stap in het terugdringen van stikstofuitstoot tijdens de bouwfase. Onze oplossing kan ervoor zorgen dat belangrijke projecten, gehinderd door de uitstootproblematiek, snel weer doorgang kunnen vinden.”

Programma Aanpak Stikstof

Het Programma Aanpak Stikstof werd in 2015 ingevoerd. Op basis van de PAS werden vergunningen verleend voor bouwprojecten die voor stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden zorgden. Het Europese Hof van Justitie concludeerde dat het PAS niet handelde volgens de Europese richtlijnen om natuur te beschermen, de Raad van State sloot zich daar eind mei 2019 bij aan. Het gevolg is dat duizenden projecten in Nederland plotseling stil zijn komen te liggen. Een deel van die projecten kunnen weer opgestart worden door de stikstofuitstoot in de bouwfase sterk te reduceren. Om deze reductie te realiseren dient zelfs de stikstof uit schone nieuwe dieselmotoren te worden verwijderd. Enkel investeren in nieuw materieel is dus geen oplossing voor het ontstane probleem. VolkerWessels is daarom aan de slag gegaan met een oplossing voor de bouwfase en introduceerde in februari 2020 het NoNOx filter voor stilstaand materieel. De vandaag aangekondigde NoNOx filters voor mobiel materieel zorgen voor nog bredere toepassingsmogelijkheden van deze technologie.


Beeld NoNOx 500: Linders Fotografie.