Zoeken

VolkerWessels in denktank ‘circulariteit’ van Madaster materialenpaspoort

Vanwege de inmiddels flinke ervaring met circulair bouwen is VolkerWessels gevraagd bij te dragen aan de operationele definiëring van het begrip circulariteit van het Madaster materialenpaspoort. Door vanuit de markt te komen met dit soort initiatieven, kunnen opdrachtgevers én Nederland geholpen worden verder te verduurzamen. Dat sluit naadloos aan bij de visie van VolkerWessels waarin circulariteit en levenskwaliteit centraal staan.

15148536.jpg
15148536.jpg

Paspoort

Een materialenpaspoort van een bouwwerk maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage veel eenvoudiger en geeft bouwwerken meer waarde. De methodiek van de onafhankelijke Madaster Foundation om zo’n paspoort op te stellen wordt tot nationale standaard ontwikkeld. Bouwconcern VolkerWessels is hierbij al vanaf de start één van de ‘founding fathers’ betrokken, maar werkt nu ook inhoudelijk mee om het begrip circulariteit te operationaliseren.

Koploper circulariteit

Met onder andere Fokker Logistics Park, het Alliander kantoor in Duiven en het MorgenWonen-concept heeft VolkerWessels al veel ervaring opgedaan met circulair bouwen. Die ervaring wordt nu gebruikt om de circulaire methodiek van het Madaster materialenpaspoorten mede vorm te geven. Er zijn verschillende manieren om daar naar te kijken. Neem je bijvoorbeeld de energie die nodig is om de materialen te winnen, mee in de berekeningen? En zo zijn er nog wel meer afwegingen te maken.

Gereed

De methodiek achter het Madaster materialenpaspoort is per 29 september 2017 gereed en via een online platform beschikbaar voor de Nederlandse markt. 

 

foto's: Alliander, Fokker Logistics Park, MorgenWonen.