Zoeken

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling realiseert CO2-reductie van 27%

De wens van onze opdrachtgevers en klanten om duurzaam te bouwen is ook in 2012 toegenomen. Niet alleen bij bouwprojecten maar ook in de eigen bedrijfsvoeringen wordt steeds meer verlangd dat onze werkmaatschappijen zo maatschappelijk verantwoord mogelijk opereren.

historische gegevens.JPG
historische gegevens.JPG

Trede 4 CO2-Prestatieladder

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) onderstreept deze toenemende vraag door zich in 2012 te certificeren op trede 4 van de CO2-Prestatieladder en hiermee zichzelf CO2-reductiedoelstellingen op te leggen.

Trots

Voor het jaar 2012 hanteerde BVGO de volgende CO2-reductiedoelstelling; 5% per gerealiseerde € omzet in 2012 ten opzichte van het basisjaar 2010. Met een totale CO2-uitstoot in 2010 van 29.384 ton en 25.773 ton in 2012 is de absolute reductie ruim 12%. Als we dit vergelijken per € omzet zien we het volgende: de genoemde uitstoot en een toename in omzet in 2012 ten opzichte van 2010 zorgen voor een reductie van 27% CO2-uitstoot per gerealiseerde € omzet. Een resultaat om trots op te zijn.

 

bvgo 2012 totaal.JPG

Groene stroom

Een sterke reductie is te zien bij de CO2-uitstoot van onze bedrijfsauto's, het materieel en elektriciteitsverbruik in onze kantoorgebouwen en op projecten.

In 2012 is begonnen met een nauwkeuriger systeem van energiemanagement. Een aantal posten welke voorheen bij ‘materieel' werden opgevoerd zijn nu terecht gekomen bij ‘verwarming'. Dit verklaart de stijging op dit laatste genoemde onderdeel. De reductie van CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik is te verklaren door een constante groei in gebruik van groene stroom. Aan het eind van 2012 is meer dan 46% van de gebruikte elektriciteit door BVGO, duurzaam opgewekt.

 

2013

Voor 2013 heeft VolkerWessels BVGO zich een CO2-reductiedoelstelling gesteld om in 2013 een CO2-reductie te realiseren van 5% per € omzet ten opzichte van 2011. De voortgang op deze reductiedoelstelling wordt per kwartaal door elke individuele BVGO-werkmaatschappij gerapporteerd.

De belangrijkste reductie zal gehaald moeten worden uit verdere vergroening van het wagenpark in combinatie met aandacht voor het rijgedrag van onze medewerkers. Ook zijn er nog steeds kansen om meer duurzame ‘groene energie' in te kopen.


In mei 2013 zal een hercertificering plaatsvinden bij VolkerWessels BVGO ten behoeve van het in stand houden van trede 4 op de CO2-Prestatieladder, welke opmaat is voor uiteindelijke certificering op trede 5 later dit jaar.