Zoeken

VolkerWessels boekt positief operationeel resultaat in moeilijke marktomstandigheden

Negatief netto resultaat door eenmalige afboeking grond- en vastgoedposities • Operationeel resultaat (EBITDA) voor bijzondere waardeverminderingen: € 138 miljoen (2011: € 192 miljoen)• Eenmalige afboeking grond- en vastgoedposities: € 196 miljoen• Nettoresultaat: € 123 miljoen verlies (2011: € 81 miljoen winst)• Omzet: € 4,9 miljard (2011: € 4,7 miljard)• Orderportefeuille 2012: € 5,5 miljard (2011: € 5,5 miljard)

Logo_VW_Pms-pos.jpg
Logo_VW_Pms-pos.jpg

Focus op groeimarkten

Over 2012 presenteren we een nettoverlies van € 123 miljoen. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door een eenmalige afboeking van € 196 miljoen op onze grond- en vastgoedposities. Focus op groeimarkten en goede spreiding van activiteiten heeft gezorgd voor een positief operationeel resultaat van € 138 miljoen en een omzetstijging van 4% in 2012.

In de sector Energie & Telecom en in Canada/Verenigde Staten hebben we een sterke groei gerealiseerd en in het Verenigd Koninkrijk hebben we door extra diversificatie onze stabiele positie kunnen behouden. De activiteiten in Nederland in de sectoren Bouw & Vastgoed en Infrastructuur hebben te maken met een omzetdaling van 6% in verder verslechterende markten. Bijna 50% van de omzet van VolkerWessels komt nu uit de sector Energie & Telecom en uit onze buitenlandse thuismarkten.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat voor eenmalige afboekingen komt lager uit dan vorig jaar. Dit is het gevolg van moeilijke marktomstandigheden in Nederland, insolventieproblemen bij enkele opdrachtgevers binnen Bouw & Vastgoed, reorganisaties en aanloopkosten in de energiemarkt.

De orderportefeuille over 2012 is stabiel gebleven. Wel hebben we de kwaliteit van de orderportefeuille verder verbeterd door het verkrijgen van enkele substantiële langjarige beheer- en onderhoudscontracten.

Vertrouwen in toekomst

Jan van Rooijen, CFO: "De focus op groeimarkten zoals Energie & Telecom en Canada heeft ondanks moeilijke omstandigheden in Nederland geresulteerd in een positief operationeel resultaat en een bescheiden omzetgroei. Uiteraard hebben ook wij last van de crisis in de Nederlandse markt. We zijn genoodzaakt om de waardering van onze grond- en vastgoedposities in lijn te brengen met de nieuwe realiteit waarbij herstel op korte termijn niet te verwachten is. De breedte van onze portfolio maakt dat we minder kwetsbaar zijn en door onze sterke geografische marktposities en onze solide financiële positie zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet".

 

Zie bijlage voor volledige persbericht