Zoeken

Video: wat bedoelen we met ‘Emissievrij2030’?

VolkerWessels voert een klimaatstrategie die is gericht op het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in onze projecten én in onze bedrijfsvoering. Met het in 2022 uitgerolde programma Emissievrij2030 geven we hier invulling aan. Vanaf 13 maart 2023 gaan we dit programma verder onder de aandacht brengen met een in- en externe campagne.

Screenshot aflevering 1-4.jpg

Eén van de onderdelen van de campagne is een serie video’s waarin we laten zien welke maatregelen we nemen op weg naar een Emissievrij2030. In de eerste video licht onze bestuursvoorzitter Jan de Ruiter toe wat we precies met ‘emissievrij’ bedoelen.