Zoeken

Vialis past Schinkelbruggen aan

Vialis werkt in Amsterdam mee aan renovatie van de Eerste Schinkelbrug en aanpassingen aan de Tweede Schinkelbrug.

Dubbelsporige spoorbrug

De overbrugging van de Nieuwe Meer in de zuidas van Amsterdam bestaat uit een dubbelsporige spoorbrug (basculebrug), dit is de Eerste Schinkelbrug. De opdracht omvat aanpassingen om de deze brug op afstand te bedienen, te voorzien van een meebewegende bovenleidingdraagconstructie en de brug in die hoedanigheid te laten voldoen aan de Machinerichtlijn. Er dienen diverse aanpassingen uitgevoerd te worden aan het bewegingswerk, de bruginstallatie en de balancering van de brug. Daarnaast zijn er nog diverse werkzaamheden en maatregelen rondom ARBO.

De Tweede Schinkelbrug

De Tweede Schinkelbrug wordt lokaal bediend en is reeds voorzien van een bovenleidingdraagconstructie. Deze brug wordt aangepast om ook op afstand te kunnen bedienen en er worden diverse aanpassingen uitgevoerd aan de bruginstallatie.

Treinvrije periode

De realisatie van deze werkzaamheden staan gepland in de juli en augustus en worden voornamelijk uitgevoerd in een treinvrije periode. 

(foto: Prorail)