Zoeken

Van Hattum en Blankevoort verkrijgt contract Ruimte voor de Rivier project Veessen-Wapenveld

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld gegund aan de aannemerscombinatie "IJsselweide", bestaande uit Van Hattum en Blankevoort (onderdeel VolkerWessels) en Boskalis.

130703 AI - Aanzicht brug Kerkdijk vanaf het zuiden.jpg
130703 AI - Aanzicht brug Kerkdijk vanaf het zuiden.jpg

Ruimte voor de Rivier

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zorgt bij extreem hoogwater voor een waterstandsdaling van 71 centimeter op de IJssel en voorkomt daarmee overstromingen van de dorpen en steden langs de IJssel. Het is één van de projecten van het landelijk waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. De hoogwatergeul, met een breedte tussen de 500 tot 1500 meter, wordt niet gegraven maar ontstaat door de aanleg van twee dijken van circa 8 kilometer lang. De geul krijgt een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. Over de inlaat en de uitlaat komen bruggen, die ervoor zorgen dat het gebied tussen de hoogwatergeul en de IJssel bereikbaar blijft wanneer de geul in gebruik is. Na de zomer wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Winnende inschrijving

Vier partijen dongen mee naar de gunning van de opdracht. De inschrijvingen zijn beoordeeld op prijs, ruimtelijke kwaliteit, proceskwaliteit, hinder, bereikbaarheid en veiligheid. De aannemerscombinatie IJsselweide had de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) en scoorde zeer goed op beperking van hinder, waarborgen van de veiligheid, proceskwaliteit en op prijs. Ook op de andere genoemde beoordelingscriteria scoorde de combinatie goed.

Minder Hinder

Om de hinder voor de inwoners van het gebied zoveel mogelijk te beperken worden alle benodigde materialen en materieel per schip over de IJssel naar het gebied vervoerd. Dit voorkomt extra verkeersdruk op de A50 en de routes vanaf de A50 naar het gebied. Het benodigde zand voor de kern van de dijken wordt vervoerd via buizen. Dat voorkomt onnodige transportbewegingen, beperkt de CO2-uitstoot en bevordert de verkeersveiligheid.

Meer informatie

Van Hattum en Blankevoort ontwerpt, bouwt en onderhoudt civiele constructies voor projecten in de infrastrucuur, energie- en vastgoedmarkt. Wij ondernemen met technische creativiteit, en zijn sterk in breed projectmanagement. Veiligheid, gezondheid en milieu staan in een hoog vaandel, met focus op de klant en de omgeving. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij.

Van Hattum en Blankevoort en haar partners zijn actief in meerdere projecten van het waterveiligheids-programma Ruimte voor de Rivier, waaronder de Noordwaard en nabij Deventer. Andere watergerelateerde projecten waaraan het bedrijf momenteel werkt zijn onder meer de Tweede Julianasluis in Gouda en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart nabij Den Bosch, Dochteronderneming Volker Staal en Funderingen werkt daarnaast aan een aantal dijkversterkingsprojecten.