Zoeken

Trede 3 Veiligheidsladder voor <br> Volker Staal en Funderingen

Volker Staal en Funderingen (VSF) heeft het certificaat behorende bij trede 3 van de Prorail Veiligheidsladder ontvangen. Kort voor de zomervakantie hebben de auditors van NCI ruim dertig VSF-medewerkers gedurende drie dagen gevolgd en geïnterviewd. De veiligheidsladder laat zien hoe ‘veiligheidsbewust’ een bedrijf is.

Beoordeling

Positieve punten die genoemd zijn in de beoordeling van VSF zijn o.a.:

  • Veiligheid is geïntegreerd in het proces, de medewerkers zijn zich bewust van de noodzaak om op het gebied van veiligheid te presteren;
  • Deskundigheid op het gebied van V&G is permanent aanwezig binnen de organisatie en is duidelijk actief betrokken bij de uitvoeringsprocessen en de verbeteringen;
  • Er wordt aandacht besteed aan de bouwplaats-inrichting waarbij proactief nagedacht wordt over risico’s en beheersmaatregelen.
  • De directie is zeer toegankelijk en zichtbaar betrokken bij het veiligheidsbeleid, zij weten wat er speelt en schromen niet de dialoog aan te gaan met de medewerkers.