Zoeken

Strijp-S ontwikkelt zich door én blijft laagdrempelig

Strijp-S is volop in ontwikkeling. Het doel daarbij is niet geforceerd vasthouden aan het verleden, maar voortbouwen op wat er de afgelopen jaren is bereikt door verandering te omarmen en te versterken. De afgelopen periode hebben de ontwikkelaars van Strijp-S zich afgevraagd wat de volgende stap is en hoe Strijp-S zich verder kan ontwikkelen zonder de huidige ziel te verliezen. Het omvangrijke programma van Strijp-S moet op de lange termijn toegankelijk blijven voor uiteenlopende doelgroepen en prijsklasses. Zowel voor wonen, ondernemen als evenementen.

LHGTS.0813.3328.jpg

Convenant

Dit heeft geleid tot de ondertekening van een convenant tussen de ontwikkelende partijen van Strijp-S. Kern van het convenant is dat Strijp-S doorgroeit tot een internationaal toonaangevende stadswijk, die een betekenisvolle rol vervult binnen de Brainportregio en zich onderscheidt door haar unieke karakter. Dit karakter vraagt om een permanente waardering voor en het in stand houden van Philips erfgoed, stedenbouwkundige en architectonische hoogstandjes van nieuwe stedelijkheid en vooral fysiek en mentaal ruimte geven aan de ontstane community’s, zoals: urban sports, design, media, food, non-food, bewoners en ondernemers.

Woonladder

Een belangrijk onderdeel van het convenant is de woonladder. Het doel is om een stadsdeel te ontwikkelen die toegankelijk/bewoonbaar is voor iedereen. Daarvoor is een programmamix voor wonen voorzien, 25% sociale, 50% middeldure en 25% dure woningen. Het is de verwachting dat er de komende 3 tot 5 jaar ongeveer 1.300 nieuwe woningen in aanbouw genomen gaan worden. De verschillende partijen hebben afspraken gemaakt over het borgen van redelijke prijzen voor deze woningen voor 10 tot 15 jaar. Deze afspraken zijn uniek in Nederland.

Werkladder

Strijp-S kent een uiteenlopende dynamiek van ondernemers en instellingen op een oppervlak van ruim 120.000  m² vvo. Een oppervlakte wat sinds het vertrek van Philips vanaf 2005 opnieuw in gebruik is genomen. De ondernemers en instellingen zijn in toenemende mate geconcentreerd rondom thema’s. De flexibiliteit en lage prijsstelling heeft een doorslaggevende rol gespeeld in het succes van deze ondernemerscommunity. Met het convenant wordt vastgelegd dat laagdrempelig instappen en je als start up doorontwikkelingen op Strijp-S mogelijk blijft. Ook over 10 of 15 jaar.

Duurzaam

Het succes van Strijp-S als proeftuin smaakt naar meer. Nieuwe opgaves zoals energietransitie (Strijp-S is al aardgasloos!) en klimaatadaptatie vragen om innoverende initiatieven. Tot slot staan er nog te veel auto’s in de weg. De komende jaren koersen we op ruim baan voor fietser en voetganger en gaan we innovatief om met het mobiliteitsvraagstuk. De aansluiting op de omgeving (Strijp-T, Woensel, Strijp en binnenstad) vraagt de komende tijd extra aandacht. Een aantal barrières moet nog worden geslecht.

 

Het convenant is een teken van vertrouwen en laat zien dat we opnieuw ver vooruit durven kijken. Samen maken we ons hard voor de borging van de kwaliteit van Strijp-S waar we samen zo veel in geïnvesteerd hebben.

 

Sint Trudo                                                                                 VolkerWessels

Woonbedrijf                                                                               Spoorzone b.v.

Gemeente Eindhoven                                                                  Park Strijp Beheer