Zoeken

Startsein Brainport Industries Campus

Brainport Industries Campus, de campus voor de hightech maakindustrie in Eindhoven Noord-West, wordt realiteit. Bestuurders van de gemeente Eindhoven, de provincie Noord Brabant, de coöperatie Brainport Industries en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij gaan het project realiseren. Bij de ontwikkeling is ook VolkerWessels onderneming SDK Vastgoed betrokken. 

Campus

Brainport Industries Campus (BIC, eerder ook wel Brainport Innovatie Campus genoemd) is een campusontwikkeling van bijna 200 hectare in Eindhoven Noord West. BIC komt langs de A2, dichtbij de luchthaven en maakt onderdeel uit van Brainport Park. Brainport Park bestaat uit een hoogwaardig groen raamwerk, waarin een campus bestaande uit clusters van hightech mechatronica-bedrijven komt. 

 

De campus is belangrijk voor de concurrentiepositie van de regio Eindhoven. Door het samenbrengen van de hightech maakbedrijven ontstaat een uniek ecosysteem. Bedrijven kunnen faciliteiten en services delen, daardoor ontstaan betere oplossingen en vindt er sneller open innovatie plaats. Bovendien wordt een aantal opleidings-, ontwikkelings– en prototypingfaciliteiten in de campus geïntegreerd. De bedrijven gaan in samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs studenten mogelijkheden bieden voor opleiding en research.

Ontwikkeling

Nu het startsein om daadwerkelijk te ontwikkelen is gegeven, gaan partijen KMWE, SDK Vastgoed, BOM en de overheden met de vastgestelde uitvoeringsagenda aan de slag; zo werken de marktpartijen verder aan het concept Fabriek van de Toekomst, en begint de gemeente met de procedures die nodig zijn voor de ruimtelijke ordening. Daarbij gaat het onder meer om een Milieu Effect Rapportage (MER) en het bestemmingsplan voor het eerste cluster van de campus. Deze procedures moeten de start van de bouw en aanleg in 2016 mogelijk maken. Tevens gaat de BOM met de gemeente Eindhoven een herstructureringsonderzoek doen naar door verhuizing naar BIC vrijvallende locaties, mogelijk met de inrichting van een regionaal herstructureringsfonds.