Zoeken

Startsein aanleg grootste snelweg voor elektriciteit in Randstad

VolkerWessel Telecom is begonnen met het plaatsen van Windtrackmasten die onderdeel zijn van de grootste elektriciteitssnelweg van de Randstad. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van netbeheerder TenneT.

Noordring

Het werk is onderdeel van de Randstad Noordring. Een zestig kilometer lange 380kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. De Randstad 380kV Noordring maakt deel uit van een 80 kilometer lange hoogspanningsverbinding die in 2018 gereed moet zijn. VolkerWessels Telecom is verantwoordelijk voor het ontwerp, de productie en het plaatsen van de Wintrackmasten.

Windtrackmasten

Ruim een jaar geleden werd het eerste deel van de nieuwe Randstadverbinding (de Zuidring totaal 20 km) in gebruik genomen. Het bovengrondse gedeelte van de Randstad Noordring wordt, net als in de Zuidring, uitgevoerd met Wintrackmasten. De masten zorgen ervoor dat de magneetveldzone meer dan 60 procent lager is dan bij conventionele vakwerkmasten. Bovendien zorgt het slanke ontwerp en de kleur van de Wintrackmast voor minimale impact op het landschap en de leefomgeving: de mast valt een stuk minder op. In totaal worden er in de Noordring 302 Wintrackmasten geplaatst.

Samenwerking

VolkerInfra bouwt een deel van de fundaties en de ondergrondse kabels in de Noordring en legt ook de bouwwegen en werkterreinen aan. VolkerInfra bestaat uit de combinatie van VolkerWessels bedrijven Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab, KWS en Vialis.

Leveringszekerheid Randstad

Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van stroom (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van stroom. Deze stroom moet met maximale zekerheid via een betrouwbaar net van en naar de rest van Nederland én andere Europese landen worden vervoerd. De Randstad 380kV verbinding zorgt voor deze toekomstige vaste ontsluiting en ook voor een robuuste doorvoercapaciteit voor de in de Noordzee voorziene windparken. Door de aanleg van de nieuwe 380kV ringverbinding wordt bovendien de leveringszekerheid in de Randstad gewaarborgd.

Planning

Het is de bedoeling dat het noordelijke gedeelte van de Noordring tussen Beverwijk en Vijfhuizen in de loop van 2017 wordt opgeleverd. De realisatie van het gedeelte van Vijfhuizen naar Bleijswijk start in 2016. Eerst moeten hier nog de nodige vergunningen worden verleend .

 

Medio 2018 wordt de gehele Randstad Noordring in gebruik genomen.