Zoeken

Start bouw meest duurzame zorggebouw

In Brunssum is begonnen met de bouw van het meest duurzame zorggebouw van Nederland. Het Zorgplein wordt ontwikkeld door VolkerWessels onderneming Bouwontwikkeling Jongen in samenwerking met de gemeente Brussum. 

Toekomstbestendige zorgverlening

Het Zorgplein is een bundeling van zorgfuncties, zorgondernemers en –organisaties. Zo ontstaat er een duidelijke meerwaarde voor patiënten, maar ook voor de zorgondernemers zelf. Dat maakt het voor hen aantrekkelijk om zich in Brunssum te (blijven) vestigen. Daarmee is de toekomstige zorgverlening aan de inwoners van Brunssum stevig verankerd.

BREEAM

Om ook de gebouwen zelf gezond (en toekomstbestendig) te maken wordt er bij de realisatie gewerkt aan de hand van BREEAM-certificering. Bij BREEAM wordt er op alle fronten, en op hoog niveau, rekening gehouden met duurzaamheid. Vanaf de locatiekeuze tot aan de sloop. Dus niet alleen door milieuvriendelijk en energiebesparend materiaal of installaties te gebruiken. Ook de milieubelasting en geluidsoverlast van het transport tijdens de bouw mogen maar minimaal zijn. Er wordt zelfs gekeken naar de milieubelasting tijdens het gebruik, bijvoorbeeld het aantal liter water dat in het gebouw gebruikt wordt.

Oplevering

De oplevering staat gepland vanaf het 1ste kwartaal 2016.